Nieuwe werken leidt tot minder burn-out

telewerkerWerknemers die de mogelijkheid krijgen te telewerken, hebben minder last van burn-out en zijn meer toegewijd zijn aan hun werk.

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat dat werknemers die de mogelijkheid tot telewerken hebben, minder last hebben van emotionele uitputting en meer toegewijd zijn aan hun werk, wat wil zeggen dat zij enthousiaster zijn over hun baan en minder uitputting ervaren.

De verklaring ligt volgens de onderzoekers in het feit dat telewerken de reistijd reduceert en werknemers meer mogelijkheden geeft om hun werk flexibel in te vullen. Ook hebben werknemers mogelijk minder last van interrupties door collega’s op het werk.

Wel merkt het SCP op dat hnw niet voor iedereen een remedie zal zijn tegen burn-out. Dit hangt ook af van het type werkzaamheden, en het karakter en de behoefte van de persoon.

Werknemers die de mogelijkheid hebben om te telewerken vormen bovendien wellicht een specifieke ‘selectie’, die door andere (ongemeten) kenmerken minder risico lopen op emotionele uitputting.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.