Beter Benutten tekstgids: gebruik geen Jip en Janneketaal

fullDe titel doet eigenlijk afbreuk aan de inhoud. Want de ‘De Beter Benutten Tekstgids’ van Tabula Rasa is veel meer dan verzameling taaltips. Het geeft handzame strategieën hoe je het mobiliteitsgedrag van mensen kunt beïnvloeden. Zelfs al staan die niet te trappelen om hun gedrag te veranderen.

Teksten zijn een belangrijk middel om mensen te bewegen anders te reizen. Maar wat maakt een tekst effectief? Hoe je de boodschap formuleert en verpakt speelt een belangrijke rol. Is het beter om direct te zijn en mensen op te roepen om op een e-bike te stappen? Of werkt het beter om in woord en beeld te laten zien hoeveel mensen nu al op een e-bike van huis naar werk fietsen? En welke mogelijkheden biedt een tekst om het gevoel van urgentie te verhogen?

Gedragswetenschappers van bureau Tabla Rasa maken aan de hand van voorbeelden duidelijk dat campagnes er beter op worden als een aantal basisprincipes uit de gedragspsychologie worden gehonoreerd.

De digitale gids begint bij het begin en stelt dat inzicht in de doelgroepen een belangrijke voorwaarde is voor een effectieve tekst. En daarbij hoort bijvoorbeeld ook de vraag of de doelgroep erg gemotiveerd is om uw tekst te lezen of helemaal niet?

Vervolgens wordt ingegaan op technieken die je kunt toepassen voor gemotiveerde doelgroepen én voor  doelgroepen die niet gemotiveerd zijn.

Soms brengt zo’n doelgroepanalyse heel praktische belemmeringen aan het licht die het gewenste gedrag in de weg staan. Dan kan een campagne niet tot duurzaam succes leiden. De auteurs Christine Swankhuisen en Tim de Jong geven daarvan een voorbeeld. Een opleidingsinstituut uit de Randstad zette een proef op met e-bikes. De campagne leverde veel enthousiaste reacties op, maar deelnemers haakten af toen bleek dat ze de fietsen thuis niet konden opladen. Velen woonden in de binnenstad, vaak in bovenwoningen. Het enthousiasme voor de e-bikes sloeg om in cynisme. Een ander type fiets met afneembare accu had het probleem kunnen oplossen. Of communicatie waarin op dit praktische punt werd gewezen, zodat mensen met een boven­woning zelf konden besluiten of het voor hen zin had om deel te nemen.

Verder gaat de uitgave in op de vraag wat teksten begrijpelijk en aantrekkelijk maakt en hoe dit lezers beïnvloedt. En wanneer bijvoorbeeld beeld de voorkeur verdient boven tekst. Een opvallende aanbeveling:

Schrijf geen Jip en Janneketaal!

Het ligt voor de hand dat heel lange zinnen moeilijk leesbaar zijn. Korter is echter zeker niet altijd beter, zoals blijkt uit promotieonderzoek van Jentine Land. Een veelgehoorde misvatting: Schrijf je voor een laag opgeleid publiek? Dan mogen de zinnen niet langer zijn dan 12 woorden. Dat leidt tot de­sastreuze gevolgen voor het begrip van een tekst, zoals blijkt uit onderzoek onder VMBO-leerlingen die dit soort studieboeken gebruikten. Zij begrepen de lesstof niet goed doordat de verbanden tussen de zinnen ontbraken. Jip- en Janneketaal is dus niet zo verstandig om te gebruiken!

De Beter Benutten Tekstgids kwam tot stand op verzoek van de U15, een netwerk van werkgevers in Midden Nederland die de bereikbaarheid willen verbeteren. De gids is hier gratis te bekijken.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.