Webwinkelen leidt (nog) niet tot minder verplaatsingen

sinterklaasConsumenten hebben in 2013 in totaal bijna 100 miljoen orders geplaatst via internet. Alleen al in het eerste kwartaal van 2014 hebben Nederlanders € 3,63 miljard besteed hebben aan aankopen via internet. Toch is nog niet aan te tonen of dit leidt tot minder ritten naar de winkel.

Het is een vraag die verkeerskundigen al een paar jaar bezig houdt. Voor spullen die je koopt via internet hoef je niet de deur meer uit. Dat zou kunnen leiden tot minder kilometers met de auto, ov of fiets.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ondernam samen met bureau Goudappel  een nieuwe poging om het antwoord te vinden op deze vraag.

Daartoe werd data uit het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) geanalyseerd. Middels een dagboekje wordt daarbij de mobiliteit van de respondenten door de tijd verschillende keren gemeten. Daarnaast bieden vragenlijsten, waaronder één over webwinkelen, achtergrondinformatie over de respondenten en hun huishoudens.

De conclusie is dat het aantal winkelverplaatsingen niet verschilt tussen mensen die wekelijks aankopen doen via internet en de mensen die dat niet wekelijks doen. Het enige dat kon worden aangetoond is dat mannen en ouderen die wekelijks webwinkelen méér winkelverplaatsingen maken, en verder en/of langer voor winkelen reizen dan degenen die niet wekelijks webwinkelen. Voor mensen die in het buitengebied wonen, mensen met lage en hoge inkomens en MBOers geldt juist het omgekeerde.

Op de vraag of mensen zelf veranderingen zien in hun winkelgedrag door internetwinkelen, zegt 35% van de respondenten dat hun winkelgedrag en-mobiliteit helemaal niet veranderd zijn sinds ze ook via internet producten kopen. Bij 65% heeft er wel een verandering plaatsgevonden. Ruim 30% geeft aan tegenwoordig minder vaak te winkelen. Dit zou tot een daling van de totale personenmobiliteit ten behoeve van winkelen kunnen leiden. Daar staat tegenover dat 11% van de respondenten aangeeft juist vaker uit winkelen te gaan.

Hoewel er dus vrijwel geen effect van webwinkelen was vast te stellen in dit onderzoek, waarschuwt KiM voor overhaaste conclusies. Er was voor het onderzoek slechts data over 1 jaar beschikbaar. Het is dus mogelijk dat mensen die nu meer webwinkelen, voorheen meer of juist minder winkelverplaatsingen maakten. Als volgend jaar nieuwe data beschikbaar komt, hoopt men meer conclusies te kunnen trekken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Webwinkelen leidt (nog) niet tot minder verplaatsingen - VerkeersNet

Webwinkelen leidt (nog) niet tot minder verplaatsingen

sinterklaasConsumenten hebben in 2013 in totaal bijna 100 miljoen orders geplaatst via internet. Alleen al in het eerste kwartaal van 2014 hebben Nederlanders € 3,63 miljard besteed hebben aan aankopen via internet. Toch is nog niet aan te tonen of dit leidt tot minder ritten naar de winkel.

Het is een vraag die verkeerskundigen al een paar jaar bezig houdt. Voor spullen die je koopt via internet hoef je niet de deur meer uit. Dat zou kunnen leiden tot minder kilometers met de auto, ov of fiets.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ondernam samen met bureau Goudappel  een nieuwe poging om het antwoord te vinden op deze vraag.

Daartoe werd data uit het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) geanalyseerd. Middels een dagboekje wordt daarbij de mobiliteit van de respondenten door de tijd verschillende keren gemeten. Daarnaast bieden vragenlijsten, waaronder één over webwinkelen, achtergrondinformatie over de respondenten en hun huishoudens.

De conclusie is dat het aantal winkelverplaatsingen niet verschilt tussen mensen die wekelijks aankopen doen via internet en de mensen die dat niet wekelijks doen. Het enige dat kon worden aangetoond is dat mannen en ouderen die wekelijks webwinkelen méér winkelverplaatsingen maken, en verder en/of langer voor winkelen reizen dan degenen die niet wekelijks webwinkelen. Voor mensen die in het buitengebied wonen, mensen met lage en hoge inkomens en MBOers geldt juist het omgekeerde.

Op de vraag of mensen zelf veranderingen zien in hun winkelgedrag door internetwinkelen, zegt 35% van de respondenten dat hun winkelgedrag en-mobiliteit helemaal niet veranderd zijn sinds ze ook via internet producten kopen. Bij 65% heeft er wel een verandering plaatsgevonden. Ruim 30% geeft aan tegenwoordig minder vaak te winkelen. Dit zou tot een daling van de totale personenmobiliteit ten behoeve van winkelen kunnen leiden. Daar staat tegenover dat 11% van de respondenten aangeeft juist vaker uit winkelen te gaan.

Hoewel er dus vrijwel geen effect van webwinkelen was vast te stellen in dit onderzoek, waarschuwt KiM voor overhaaste conclusies. Er was voor het onderzoek slechts data over 1 jaar beschikbaar. Het is dus mogelijk dat mensen die nu meer webwinkelen, voorheen meer of juist minder winkelverplaatsingen maakten. Als volgend jaar nieuwe data beschikbaar komt, hoopt men meer conclusies te kunnen trekken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.