Gratis mobiliteitsscan voor kleine bedrijven

In een poging om ook kleinere bedrijven tot mobiliteitsmanagement te bewegen, gaat SenterNovem mobiliteitsscans doen bij MKB-ers. De aanpak bestaat uit een quick scan via internet en een daarop volgend bezoek door een mobiliteitsexpert aan het MKB-bedrijf voor de expertscan.

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers komen in aanmerking voor een expertscan als uit de quick scan blijkt dat er daadwerkelijk winst te behalen valt. Deze aanpak wordt nu getest in de regio’s Gelderland en Utrecht. Bij succes komt het traject na de zomer landelijk beschikbaar. Doel van de aanpak is om meer MKB-ers te mobiliseren om met winst voor zichzelf actief bij te dragen aan een betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit.
Voor de uitgebreide expertscan komt er een expert langs die samen met de MKB-er in één dagdeel de maatregelen met hoge potentie in beeld brengt. Van de MKB-er wordt verwacht dat hij vooraf enkele gegevens verzamelt. De expert geeft vervolgens aan op welke wijze winst op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, verhoging van de arbeidsproductiviteit en het aantrekkelijk werkgeverschap te realiseren is.
Omdat deze hele aanpak er op gericht is werkgevers te stimuleren kansrijke maatregelen daadwerkelijk te laten implementeren, stelt SenterNovem voor een vervolgtraject ook nog subsidie beschikbaar. Dit vervolgtraject biedt bedrijven ondersteuning bij het implementeren van maatregelen. SenterNovem coördineert de voucherregeling op gezamenlijk initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Actieplan Groei op het Spoor.
VCCR voert in samenwerking met VCC Oost en VNM de expertscan uit in opdracht van SenterNovem.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gratis mobiliteitsscan voor kleine bedrijven - VerkeersNet

Gratis mobiliteitsscan voor kleine bedrijven

In een poging om ook kleinere bedrijven tot mobiliteitsmanagement te bewegen, gaat SenterNovem mobiliteitsscans doen bij MKB-ers. De aanpak bestaat uit een quick scan via internet en een daarop volgend bezoek door een mobiliteitsexpert aan het MKB-bedrijf voor de expertscan.

Bedrijven met meer dan 50 medewerkers komen in aanmerking voor een expertscan als uit de quick scan blijkt dat er daadwerkelijk winst te behalen valt. Deze aanpak wordt nu getest in de regio’s Gelderland en Utrecht. Bij succes komt het traject na de zomer landelijk beschikbaar. Doel van de aanpak is om meer MKB-ers te mobiliseren om met winst voor zichzelf actief bij te dragen aan een betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit.
Voor de uitgebreide expertscan komt er een expert langs die samen met de MKB-er in één dagdeel de maatregelen met hoge potentie in beeld brengt. Van de MKB-er wordt verwacht dat hij vooraf enkele gegevens verzamelt. De expert geeft vervolgens aan op welke wijze winst op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, verhoging van de arbeidsproductiviteit en het aantrekkelijk werkgeverschap te realiseren is.
Omdat deze hele aanpak er op gericht is werkgevers te stimuleren kansrijke maatregelen daadwerkelijk te laten implementeren, stelt SenterNovem voor een vervolgtraject ook nog subsidie beschikbaar. Dit vervolgtraject biedt bedrijven ondersteuning bij het implementeren van maatregelen. SenterNovem coördineert de voucherregeling op gezamenlijk initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Actieplan Groei op het Spoor.
VCCR voert in samenwerking met VCC Oost en VNM de expertscan uit in opdracht van SenterNovem.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.