23 miljoen aan kilometerbesparing mogelijk in de regio Rijnmond

In Rijnmond is fors te besparen door de inzet van vervoermanagement. Zowel financieel, als ten aanzien van het milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond. Die voerde bij 30 bedrijven, verdeeld over stad, regio en haven, een vervoerscan uit.
Doel was om bedrijven in de regio te helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om tot verbetering van het goederen- en personenvervoer en tot vergroening van het wagenpark te komen. Hiertoe werden samen met de deelnemende bedrijven de kansen op reductie van transportkilometers en- kosten onderzocht in combinatie met vermindering van de verkeersemissies, zoals fijn stof, NOx en CO2.
De resultaten van de scans zijn samengevat in een integraal bedrijfsvervoerplan waarin verbetermaatregelen en planning voor de invoering zijn opgenomen. Het project toont aan dat er aanzienlijke besparingen mogelijk zijn: alleen de mogelijke kostenbesparingen bedragen al ruim 9 miljoen euro. Daarnaast is het totaal potentieel aan kilometerbesparing circa 23 miljoen, waarvan ruim 14 miljoen vrachtwagenkilometers. Uitvoering van het vervoerplan betekent ook een besparing van 82 ton NOx, 3,7 ton fijnstof en 21.000 ton CO2, resp. een besparing van 4,8%, 9,9% en 10,6% reductie van verkeersemissies van deze bedrijven.
Wat betreft het wagenpark zijn tal van, vaak kostenneutrale, milieuvriendelijke maatregelen mogelijk, zoals energiezuinige en emissiearme voertuigen. Sommige maatregelen leveren ook kostenbesparing op.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

23 miljoen aan kilometerbesparing mogelijk in de regio Rijnmond - VerkeersNet

23 miljoen aan kilometerbesparing mogelijk in de regio Rijnmond

In Rijnmond is fors te besparen door de inzet van vervoermanagement. Zowel financieel, als ten aanzien van het milieu. Dat blijkt uit een onderzoek van de Milieudienst Rijnmond. Die voerde bij 30 bedrijven, verdeeld over stad, regio en haven, een vervoerscan uit.
Doel was om bedrijven in de regio te helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om tot verbetering van het goederen- en personenvervoer en tot vergroening van het wagenpark te komen. Hiertoe werden samen met de deelnemende bedrijven de kansen op reductie van transportkilometers en- kosten onderzocht in combinatie met vermindering van de verkeersemissies, zoals fijn stof, NOx en CO2.
De resultaten van de scans zijn samengevat in een integraal bedrijfsvervoerplan waarin verbetermaatregelen en planning voor de invoering zijn opgenomen. Het project toont aan dat er aanzienlijke besparingen mogelijk zijn: alleen de mogelijke kostenbesparingen bedragen al ruim 9 miljoen euro. Daarnaast is het totaal potentieel aan kilometerbesparing circa 23 miljoen, waarvan ruim 14 miljoen vrachtwagenkilometers. Uitvoering van het vervoerplan betekent ook een besparing van 82 ton NOx, 3,7 ton fijnstof en 21.000 ton CO2, resp. een besparing van 4,8%, 9,9% en 10,6% reductie van verkeersemissies van deze bedrijven.
Wat betreft het wagenpark zijn tal van, vaak kostenneutrale, milieuvriendelijke maatregelen mogelijk, zoals energiezuinige en emissiearme voertuigen. Sommige maatregelen leveren ook kostenbesparing op.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.