Green Deal moet autodelen vooruit helpen

greenwheelsHet aantal gewone deelauto’s in Nederland neemt nauwelijks meer toe. Het aantal schommelt al jaren rond de 2100. Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan nu de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. Streefdoel is 100.000 deelauto’s in 2018.

Schattingen over het totale aantal deelauto’s nu lopen uiteen van 10.000 (PLB) tot 15.000 auto’s (IenM). Maar het grootse deel daarvan bestaat uit particuliere auto’s die in Peer2Peersystemen zoals SnappCar onderling worden uitgeleend.

Een Green Deal Autodelen moet hier verandering in gaan brengen. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben.

De Green Deal wordt onder andere ondertekend door de ANWB, BOVAG, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle, Greenwheels, SnappCar en de Rijksoverheid.

In de Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over het vergroten van de bekendheid van autodelen, het opbouwen en delen van kennis en data en het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen.

Omdat die data tot nu toe nauwelijks voorhanden zijn, heeft Planbureau Bureau voor de Leefomgeving via een enquête onder 363 gebruikers van diensten als Greenwheels en Snappcar onderzocht wat globaal de mobiliteits- en milieueffecten zijn van autodelen.

Daar komt uit dat autodelers minder kilometers rijden. Voordat zij een auto deelden, hadden autodelers gemiddeld ongeveer 1 auto per huishouden; sinds het autodelen is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden. Ook zijn ze minder gaan rijden: vóór het autodelen reden zij gemiddeld 9.100 kilometer per jaar, erna is dat gedaald naar ongeveer 7.500 kilometer per jaar (een daling van 15 tot 20 procent). De afname komt vooral doordat diegenen die een auto hebben weggedaan, veel minder zijn gaan rijden. Van de afgelegde 7.500 kilometer werd 1.500 kilometer met een deelauto gereden. Die ritten werden voorheen met een ander vervoermiddel gemaakt, of ze werden niet gemaakt. Zo vervangt de deelauto 35 procent van de treinkilometers en 2 procent van de fietskilometers.

Er zijn ook autodelers die meer rijden dan voorheen: zij nemen nu vaker de auto in plaats van de fiets of het openbaar vervoer. Anderen rijden minder omdat ze nu geen eigen auto (of geen tweede of derde auto) meer hebben; zij zijn daardoor selectiever in hun autogebruik, ook bij hun ‘eigen’ eerste auto.

De totale CO2-uitstoot daalt door autodelen, aldus het PBL. De door mobiliteit veroorzaakte CO2-uitstoot is bij de autodelers met 12 tot 14 procent gedaald. Voor een deel komt dit doordat ze minder kilometers rijden; voor een deel doordat zij minder auto’s bezitten. Bij de productie en sloop van auto’s komt immers ook CO2 vrij.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.