Vroege bevoorrading succesvol toegepast door AH

ahVroege en late bevoorrading van winkels zorgt voor betere doorstroming, tijdswinst, minder filekilometers en minder uitstoot. Vroeger of later bevoorraden van winkels is niet alleen positief voor ondernemers, maar ook voor gemeenten die maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren/ AH heeft er inmiddels gunstige ervaringen mee opgedaan.
Dit meldt KpVV in een nieuwe factsheet over dit thema. Het meerjarenprogramma Piek van V7W en VROM heeft in samenwerking met Albert Heijn zes pilots opgezet om met stil materieel winkels te bevoorraden in de vroege ochtenduren. Van de zes pilots waren er vijf succesvol. Albert Heijn heeft inmiddels al met 30 gemeenten afspraken over bevoorrading in de vroege ochtend.
Uit onderzoek blijkt verder dat vroege bevoorrading kan leiden tot: 50 % tijdswinst, 5 % kostenbesparing, 10 % CO2-uitstoot, minder PM10 en NO2 en minder verkeersongevallen, aldus KpVV. Verder blijkt dat 60% van de locaties geschikt is voor vroege bevoorrading. Bij 40% is bevoorrading in de vroege ochtenduren om uiteenlopende redenen niet mogelijk

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Vroege bevoorrading succesvol toegepast door AH - VerkeersNet

Vroege bevoorrading succesvol toegepast door AH

ahVroege en late bevoorrading van winkels zorgt voor betere doorstroming, tijdswinst, minder filekilometers en minder uitstoot. Vroeger of later bevoorraden van winkels is niet alleen positief voor ondernemers, maar ook voor gemeenten die maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren/ AH heeft er inmiddels gunstige ervaringen mee opgedaan.
Dit meldt KpVV in een nieuwe factsheet over dit thema. Het meerjarenprogramma Piek van V7W en VROM heeft in samenwerking met Albert Heijn zes pilots opgezet om met stil materieel winkels te bevoorraden in de vroege ochtenduren. Van de zes pilots waren er vijf succesvol. Albert Heijn heeft inmiddels al met 30 gemeenten afspraken over bevoorrading in de vroege ochtend.
Uit onderzoek blijkt verder dat vroege bevoorrading kan leiden tot: 50 % tijdswinst, 5 % kostenbesparing, 10 % CO2-uitstoot, minder PM10 en NO2 en minder verkeersongevallen, aldus KpVV. Verder blijkt dat 60% van de locaties geschikt is voor vroege bevoorrading. Bij 40% is bevoorrading in de vroege ochtenduren om uiteenlopende redenen niet mogelijk

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.