‘Met 5 procent minder automobilisten in spits, is fileprobleem opgelost’

Reistijdverlies kan komende jaren sterk oplopen

‘Met 5 procent minder automobilisten in spits, is fileprobleem opgelost’

filesVolgens het KiM zal onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het reistijdverlies tot 2020 naar verwachting met 45 procent toenemen ten opzichte van het niveau in 2014.

Dat staat in het Mobiliteitsbeeld 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

De verkeersomvang op het Nederlandse hoofdwegennet is in 2014 met 2 en de congestie met 6 procent gegroeid ten opzichte van 2013, aldus de rapportage.

Deze toename van het reistijdverlies op het hoofdwegennet is het gevolg van een toename van economische activiteiten, die zich manifesteert in de groei van het verkeer, met name in het westen en zuiden van het land.

Het goederenvervoer in Nederland (zowel in termen van vervoerd gewicht als in termen van ladingtonkilometers) ligt in 2014 weer op hetzelfde niveau als voor de economische crisis. Dit is vooral te danken aan de groei van het internationale vervoer in de afgelopen vijf jaar.

Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het wegverkeer in 2015 en 2016 met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 procent.

Tot 2020 wordt deze verwachte groei slechts voor een deel opgevangen door uitbreiding van de wegcapaciteit. Het reistijdverlies kan hierdoor tot 2020 toenemen met in totaal 45 procent ten opzichte van het niveau in 2014.

De totale personenmobiliteit in Nederland is sinds een paar jaar niet meer gegroeid en zich heeft gestabiliseerd op een niveau van 184 miljard reizigerskilometers.

Tussen 2004 en 2014 is het fietsgebruik met 9 procent toegenomen. Een groot deel van die groei komt voor rekening van de e-fiets, die vooral 65-plussers vaak gebruiken. Ook volwassenen jonger dan 65 jaar gebruiken de e-fiets steeds vaker. Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden en tussen 2013 en 2014 is er bij de e-fiets vooral een toename zichtbaar in de werk- en winkelgerelateerde kilometers.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.