Primeur voor Oostenrijk met Masterplan Lopen

austriaOostenrijk is waarschijnlijk het eerste EU-land dat een Masterplan Lopen heeft uitgebracht. In Nederland herinneren we ons het Masterplan Fiets, dat eind 90-er jaren een impuls gaf aan het fietsbeleid in ons land. Vandaar wellicht dat Nederlandse deskundigen de Oostenrijkse aanpak met belangstelling volgen.

Het Masterplan Lopen (‘Gehen’) omvat een geïntegreerde aanpak voor het stimuleren van verplaatsingen te voet. De gezamenlijke visie van de ministeries van verkeer en van milieu wil de status van de voetganger verhogen en meer voorzieningen realiseren die aansluiten op de vraag van de gebruiker.

Het aandeel van de voetganger in de modal split is in Oostenrijk teruggelopen tot 19 procent. Maar, zo betogen de opstellers van het plan, het is een misvatting om op dat cijfer het beleid te baseren. Als gekeken wordt naar het aantal trips – inclusief de trips naar en van het ov – ligt het aandeel van de voetganger op 69 procent. En dat kan nog aanzienlijk meer worden. 20 procent van alle autotrips in Oostenrijk zijn minder dan 2 kilometer.

Het maatregelpakket omvat meer geld en aandacht voor infrastructuur en betere afstemming tussen en binnen de diverse overheidslagen. Dat geldt ook voor de positie van de voetganger als onderdeel van de vervoerketen met openbaar vervoer. Verkeersveiligheid, data-inwinning en initiatieven rond bewustwording maken eveneens onderdeel uit van de plannen. Ook het trainen van studenten, planners en bestuurders maakt deel uit van de visie.

Het plan richt zich niet alleen op meer en prettiger lopen in Wenen en andere steden. Ook kleinere plaatsen kunnen profiteren van dit aanbod, aldus één van de opstellers van het Masterplan. ‘Met dit plan als basis kunnen trottoirs verbeteren en slimmere veilige doorsteekjes maken. Dat vraagt lokaal wel enkele burgers of professionals die wat willen plus een gemotiveerde burgemeester.’

Eerder bracht Noorwegen al wel een ‘National Walking Strategy’ uit, maar dat ging minder ver dan het Oostenrijkse Masterplan.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Primeur voor Oostenrijk met Masterplan Lopen - VerkeersNet

Primeur voor Oostenrijk met Masterplan Lopen

austriaOostenrijk is waarschijnlijk het eerste EU-land dat een Masterplan Lopen heeft uitgebracht. In Nederland herinneren we ons het Masterplan Fiets, dat eind 90-er jaren een impuls gaf aan het fietsbeleid in ons land. Vandaar wellicht dat Nederlandse deskundigen de Oostenrijkse aanpak met belangstelling volgen.

Het Masterplan Lopen (‘Gehen’) omvat een geïntegreerde aanpak voor het stimuleren van verplaatsingen te voet. De gezamenlijke visie van de ministeries van verkeer en van milieu wil de status van de voetganger verhogen en meer voorzieningen realiseren die aansluiten op de vraag van de gebruiker.

Het aandeel van de voetganger in de modal split is in Oostenrijk teruggelopen tot 19 procent. Maar, zo betogen de opstellers van het plan, het is een misvatting om op dat cijfer het beleid te baseren. Als gekeken wordt naar het aantal trips – inclusief de trips naar en van het ov – ligt het aandeel van de voetganger op 69 procent. En dat kan nog aanzienlijk meer worden. 20 procent van alle autotrips in Oostenrijk zijn minder dan 2 kilometer.

Het maatregelpakket omvat meer geld en aandacht voor infrastructuur en betere afstemming tussen en binnen de diverse overheidslagen. Dat geldt ook voor de positie van de voetganger als onderdeel van de vervoerketen met openbaar vervoer. Verkeersveiligheid, data-inwinning en initiatieven rond bewustwording maken eveneens onderdeel uit van de plannen. Ook het trainen van studenten, planners en bestuurders maakt deel uit van de visie.

Het plan richt zich niet alleen op meer en prettiger lopen in Wenen en andere steden. Ook kleinere plaatsen kunnen profiteren van dit aanbod, aldus één van de opstellers van het Masterplan. ‘Met dit plan als basis kunnen trottoirs verbeteren en slimmere veilige doorsteekjes maken. Dat vraagt lokaal wel enkele burgers of professionals die wat willen plus een gemotiveerde burgemeester.’

Eerder bracht Noorwegen al wel een ‘National Walking Strategy’ uit, maar dat ging minder ver dan het Oostenrijkse Masterplan.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.