Verkeersdruk op steden in de Randstad neemt toe

fietserDe bevolking in de Randstad groeit anderhalf keer zo hard als de totale Nederlandse bevolking. En de filedruk neemt 2050 met 90 procent toe. Dat voorspellen PBL en CPB als de bevolkingsgroei én de economische groei doorzet.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) hebben in de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving‘ trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving. Ze schetsen op basis daarvan twee mogelijke scenario’s: Hoog en Laag. Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met hoge economische groei; scenario Laag kent een meer gematigde demografische ontwikkeling en een meer bescheiden economische groei.

Volgens scenario Hoog wonen er in 2050 ruim 2 miljoen meer mensen in Nederland dan nu. Dit komt vooral door een hoog migratiesaldo. Een hoog migratiesaldo betekent bovendien dat er meer kinderen worden geboren. In scenario Laag zijn het migratiesaldo en de natuurlijke aanwas kleiner en krimpt de bevolking na 2030.

In beide scenario’s is vergrijzing een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen in de toekomst. Nu is nog een op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar; in 2050 geldt dat voor een op de vier. Ook het aantal alleenwonenden neemt toe.

De steden blijven groeien in de toekomst. Niet alleen doordat de trek naar de stad doorzet, maar ook doordat de bevolking in de Randstad en andere steden relatief jong is en er in de steden dus sprake is van een hoger geboortecijfer. In scenario Hoog groeit de bevolking in de Randstad anderhalf keer zo hard als de totale Nederlandse bevolking. In regio’s in Limburg, Zeeland en Groningen treedt echter bevolkingskrimp op.

In scenario Laag gaan de onderzoekers ervan uit dat de trek naar de stad in de toekomst afzwakt. In dit scenario daalt de bevolking in acht van de twaalf provincies. De provincies Zeeland, Limburg en Drenthe krijgen zelfs te maken met een bevolkingskrimp van meer dan 10% tussen 2012 en 2050. Groei is in dit scenario in de meeste delen van het land geen vanzelfsprekendheid meer.
Tot 2050 blijft de personenmobiliteit per auto en trein in scenario Hoog en Laag groeien. Dit komt door de groei van de bevolking, de toegenomen welvaart, investeringen in het vervoerssysteem en het zuiniger worden van auto’s.

Tot 2030 zijn er nog grote verbeteringen voorzien in de infrastructuur. In scenario Laag blijft de filedruk daardoor op of rond het niveau van de afgelopen jaren. In scenario Hoog loopt de filedruk na 2030 weer op, vooral in de Randstad, in 2050 tot bijna 90 procent boven het niveau van 2010.

Gebruik van het overig openbaar vervoer en lopen en fietsen nemen met meer bescheiden percentages toe. De lagere groei van gebruik van bus/tram/ metro komt vooral door het gestegen autobezit en deels ook door de elektrische fiets.

Het aantal verkeersdoden neemt af. Het aantal gewonden daalt echter veel minder en zal in het scenario Hoog in 2030 mogelijk niet onder het huidige niveau uitkomen.

De uitstoot van CO2 door zowel personenauto’s als bestelauto’s neemt in beide scenario’s af: in het Lage scenario vooral voor 2030, in het Hoge scenario vooral na 2030. Het zuiniger worden van auto’s en het meer elektrisch rijden compenseren de groei van de automobiliteit meer dan volledig.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.