Overzicht fiscale voorwaarden rond mobiliteit herzien

In de praktijk is gebleken dat veel werkgevers niet optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden op het gebied van vervoer. Een vernieuwde handreiking wil deze onbekendheid wegnemen. En tegelijk wordt meer aandacht gegeven aan de arbo-regels rondom telewerken.

De hierziene handreiking bevat onder meer de fiscale voorwaarden om de verschillende vervoersvormen onbelast te mogen verstrekken of vergoeden. Aan de hand hiervan kan iedere werkgever een fiscaal aantrekkelijk mobiliteitspakket bieden dat aansluit op de specifieke situatie.
De handreiking vormt een update van de in april 2009 verschenen handreiking. Sommige teksten zijn geheel herzien, enkele voorbeelden zijn opgenomen en onderdelen zoals de inrichting werkruimte en de eisen ingevolge de arbowet zijn toegevoegd. Ook is de tekst herschreven en daarmee toegankelijker voor de niet juridisch aangelegde specialist. Gelet op de te verwachten wijzigingen op BTW gebied en de omvang van de problematiek, is de BTW problematiek nog niet opgenomen in de handreiking. Dat zal alsnog geschieden in een volgende update, te verschijnen in 2010.

Onderzoek van MuConsult laat zien dat momenteel bijna de helft van de bedrijven met meer dan tien werknemers al telewerkers in dienst heeft. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage. Als het gehele potentieel van telewerken wordt benut dan wordt een afname gerealiseerd van het aantal kilometers op rijkswegen met 5% per jaar. Senior Projectleider mevrouw Abrahamse zegt: “Het blijkt dat veel werknemers wel willen en volgens de arbeidsvoorwaarden ook wel mogen, maar dat het de afdelingshoofden zijn die het tegenhouden. Omdat de technologie steeds minder de bottleneck vormt, zit het knelpunt steeds meer in de managementcultuur. Werkgevers vinden het lastig om hun oude managementstijl te verlaten en te vertrouwen op resultaat in plaats van te controleren op aanwezigheid.” Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat door telewerken. Het telecombedrijf Vodafone maakte zelfs een groei van de productiviteit bekend van 18% door telewerken.
CNV kondigt verder aan dat de vakbonden dit jaar een kenniscentrum oprichten voor “Mobiliteit en Arbeidsvoorwaarden”. Werknemers en ondernemingsraden kunnen hier terecht voor advies.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.