B-Riders helpt wel maar zet geen zoden aan de dijk

b-ridersHet B-Riders project levert een aantoonbare bijdrage aan verandering van de modal split van de deelnemers, maar in Brabant is er vanwege het beperkte aantal deelnemers op de weg nog weinig van te merken.

Dat is de conclusie van een evaluatie van het project door de Bagroep als onderdeel van het programma Fiets in de Versnelling in Brabant. B-Riders is een actie waarbij Brabanders gestimuleerd zijn om de (elektrische) fiets te gebruiken. Een app houdt de prestaties bij, de fietser krijgt 10 cent per spitskilometer. B-Riders is onderdeel van het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant samenwerken.

Gedurende de onderzochte looptijd van september 2013 tot oktober 2014 hebben de 2.280 actieve deelnemers 567.010 fietsritten gemaakt met 5.500.000 fietskilometers. (Inmiddels zijn er ruim 5000 deelnemers).

Bij de deelnemers aan het programma in 2013/2014 is het aandeel ritten dat met de elektrische fiets wordt afgelegd na het eerste half jaar dat de deelnemers aan het B-Riders programma deelnamen gestegen van 0 % naar 69,6% en het aandeel ritten met de auto afgenomen van 58,8% naar 23,6%. (Het aandeel dat met de normale fiets naar het werk gaat is gedaald van 33,1%. naar 1,4%.)

Dit komt neer op gemiddeld circa 1.025 minder autoritten in de spits per dag gedurende de looptijd van het project.

Naar verwachting is een groot deel van de gereduceerde spitsritten duurzaam van aard, zo wordt in de evaluatie gesteld. Deze spitsmijdende deelnemers laten ook na afloop van het project vaker de auto staan en springen op de elektrische fiets.

De actie heeft op projectniveau succes, aldus de evaluatie van de Bagroep, maar heeft vanwege het gelimiteerd aantal deelnemers nog weinig effect op de modal split in Brabant. De evaluatie gaat niet in op de kosten van het project.

Daarin wordt verder geconcludeerd dat de helft van de geplande acties van het programma Fiets in de Versnelling uit is gelopen. De meeste acties startten pas in 2014 en 2015, terwijl het uitvoeringsprogramma is gestart in 2012. Ook van het andere actiepunt uit het programma – naast het bewerkstelligen van een modal shift wil Brabant ook dé fietsprovincie van Nederland worden – is nog niet zo heel veel terecht gekomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.