Handreiking Vervoermanagement beschrijft wettelijke kaders

vervoermanagement_1Wettelijk is er nog niet veel geregeld rond het thema Vervoermanagement. In de Handreiking Vervoermanagement 2016 wordt het bestaande wettelijk kader geschetst en een aantal maatregelen besproken. Voor de doorzetters.

In het verleden is al vaak gesproken over de invoering vaneen puntensysteem. Opzet was dat via zo’n puntenstelsel bedrijven zouden worden verplicht tot het nemen van maatregelen ten aanzien van vervoermanagement. Oorspronkelijk zou dat in 2008 in werking treden, maar acht jaar later is het er nog altijd niet van gekomen.

In de Handreiking Vervoermanagement 2016, uitgegeven door Infomill, worden de mogelijkheden geschetst om op basis van bestaande wetgeving bedrijven tot vervoermanagement aan de sporen. Voer voor juristen vooralsnog, want het is in het handboek nog zoeken naar de koppeling met de praktijk.

Als kapstok worden de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn opgevoerd. Op grond daarvan moeten bedrijven op grond van de zorgplicht de nadelige gevolgen van vervoer zo veel mogelijk te voorkomen. En wellicht biedt ook de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt aanknopingspunten. Waarschijnlijk zal die meer ruimte bieden aan decentrale overheden om zelf regels op te stellen met betrekking tot vervoermanagement. Hoe groot die ruimte precies is en op welke onderwerpen is op dit moment echter nog niet bekend, aldus het handboek.

Daarin worden ook maatregelen opgesomd die te nemen zijn in het kader van vervoermanagement in het goederenvervoer, in het personenvervoer en ten aanzien van bezoekersverkeer. Rijp en groen door elkaar, dat wel.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.