Infrastructurele maatregelen Beter Benutten in regio Arnhem-Nijmegen scoren slecht

nijmegenDe infrastructurele maatregelen die in het kader van Beter Benutten zijn getroffen rond Arnhem-Nijmegen hebben de files veel minder gereduceerd dan werd verwacht. De winst in voertuigverliesuren bedraagt niet meer dan een kwart dan wat vooraf was becijferd.

Dat blijkt uit een evaluatie van de maatregelen.

Het aantal voertuigverliesuren blijft bij sommige projecten achter bij de oorspronkelijke streefwaarde. Er zijn projecten waar op voorhand hoge verwachtingen van waren, maar die uiteindelijk achter zijn gebleven bij de doelen.

Dit meldt het evaluatierapport. Daarin wordt becijferd dat bij 16 onderzochte projecten die in het kader van Beter Benutten in de regio zijn uitgevoerd niet meer dan 23% van de beoogde reductie van het aantal voertuigverliesuren is bereikt.

Zo leverde het herinrichten van de Groene Route in Nijmegen nauwelijks winst op. Opzet was dat deze moest zorgen voor meer doorstroming van bestemmingsverkeer dat via De Oversteek Nijmegen binnenkomt. Enkele kruispunten zijn hiervoor aangepast en verkeerslichten zijn afgesteld om het verkeer te doseren over de route en zo min mogelijk stil te laten staan. Verder is er cameratoezicht gekomen, reistijden worden gemonitord en dynamische routepanelen informeren weggebruikers over de doorstroming en eventuele omleidingsroutes. Van de verwachte 1126 uren winst in voertuigverliesuren per spitsperiode bleek slechts 6 uur te zijn gerealiseerd. De ingrepen kosten € 2,8 mln. De reistijdbaten, gerekend over 10 jaar, komen niet verder dan € 390.000.

Ook de reconstructie van de knoop Lent inclusief fietstunnel levert nauwelijks winst op in termen van voertuigverliesuren en kosten-effectiviteit. In de avondspits nam het aantal voertuigverliesuren zelfs toe met 3%. En het saldo van baten en kosten komt uit op €4,8 miljoen negatief.

De totale resultaten van de Beter Benutten projecten in de regio worden wat opgevijzeld doordat enkele projecten wel min of meer volgens verwachting hebben gescoord zoals het project LARGAS in Arnhem. Op de Boulevard Heuvelink en Johan de Wittlaan werd de gereden snelheid verlaagd, de wegvakken werden uitgevoerd als 2×1 rijstrook en kruispunten zijn ingericht als voorrangspleintjes. Van de geprognosticeerde winst van 467 voertuigverliesuren werd in ieder geval 348 gerealiseerd, aldus de evaluatie.

Een maatregel die boven verwachting goed scoorde vormde de DRIPs op de A73 bij Nijmegen. In plaats van de voorziene winst van 40 voertuigverliesuren leidde de maatregel tot 115 voertuigverliesuren minder in de spits.

De regio Arnhem-Nijmegen scoorde aanzienlijk beter bij de gedragsprojecten. Bij het project Slim uit de Spits gingen mensen op een andere tijd of met een ander vervoermiddel reizen. In deze pilot zorgden 20.500 mensen samen voor 6.500 spitsmijdingen per dag. Na de proef ging 60% ermee door. De werkgeversaanpak heeft geresulteerd in 250 bedrijven die actief deelnamen aan Beter Benutten maatregelen, goed voor 2.000 spitsmijdingen per werkdag. De verwachting is dat 50% van deze groep structureel een ander mobiliteitsgedrag zal hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.