A2 Minder Hinder Pas ook in regio Eindhoven

Een pakket aan maatregelen moet de verkeershinder tijdens de werkzaamheden aan de Rondweg Eindhoven voorkomen. Behalve gratis OV moet netwerkmanagement het verkeer in geval van dreigende congestie zoveel mogelijk over andere routes leiden.
Rijkswaterstaat Noord-Brabant werkt aan de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van twee naar vier rijbanen. Hierbij wordt een systeem aangelegd van parallelwegen voor verkeer met een lokale bestemming en hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt in Eindhoven of omgeving. Daarnaast worden de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt.
Van november 2009 tot medio februari 2010 is er daarom veel verkeershinder bij knooppunt Leenderheide (Randweg Eindhoven). De A67 vanuit Venlo richting Antwerpen wordt minimaal drie maanden afgesloten en alle verkeer wordt omgeleid via het verkeersplein Leenderheide. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken neemt Rijkswaterstaat in samenwerking met Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant een aantal maatregelen, waaronder alternatief vervoer in de vorm van de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide.
Met de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide biedt Rijkswaterstaat de weggebruiker die dagelijks via knooppunt Leenderheide naar zijn werk reist een gratis alternatief met het openbaar vervoer. Drie maanden lang reist de weggebruiker zonder kosten met de trein en eventueel aanvullend openbaar vervoer van woon- naar werkadres. Trein, tram, bus, metro OV-fiets en kortingen op P+R-terreinen van Q-park zijn inbegrepen. Na drie maanden is drie maal een verlenging van zes maanden mogelijk. Bij verlenging moet een eigen bijdrage betaald worden. Het aanbod van de passen is afhankelijk van de beschikbare vrije plaatsen in de trein tijdens de spits.
Via tekstkarren en informatiepanelen langs de A2 en de A67 rondom knooppunt Leenderheide wordt de A2/A67 automobilist vanaf 28 september geattendeerd op het OV-alternatief.
Om voor de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide in aanmerking te komen moeten automobilisten minimaal drie keer per week via knooppunt Leenderheide naar hun werk reizen.
In nauw overleg met de omliggende gemeenten en het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant wordt nog een aantal andere maatregelen ingezet om de doorstroming zo goed mogelijk op gang te houden:
• constante monitoring van het verkeer rondom Leenderheide zodat snel ingegrepen kan worden. Zodra de hoeveelheid verkeer een afgesproken aantal per uur overschrijdt, wordt een extra omleidingsroute ingezet ;
• grootschalige omleidingsroutes voor het doorgaande (vracht)verkeer vanuit Duitsland richting Rotterdam;
• vroegtijdige informatievoorziening aan de transportsector en de logistieke sector;
• inzet van de informatiepanelen boven en langs de weg aangevuld met tekstkarren om de weggebruiker snel van actuele informatie te voorzien;
• advertenties, factsheets, persberichten en artikelen in huis-aan-huisbladen om weggebruikers en omwonenden te informeren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

A2 Minder Hinder Pas ook in regio Eindhoven - VerkeersNet

A2 Minder Hinder Pas ook in regio Eindhoven

Een pakket aan maatregelen moet de verkeershinder tijdens de werkzaamheden aan de Rondweg Eindhoven voorkomen. Behalve gratis OV moet netwerkmanagement het verkeer in geval van dreigende congestie zoveel mogelijk over andere routes leiden.
Rijkswaterstaat Noord-Brabant werkt aan de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van twee naar vier rijbanen. Hierbij wordt een systeem aangelegd van parallelwegen voor verkeer met een lokale bestemming en hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt in Eindhoven of omgeving. Daarnaast worden de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt.
Van november 2009 tot medio februari 2010 is er daarom veel verkeershinder bij knooppunt Leenderheide (Randweg Eindhoven). De A67 vanuit Venlo richting Antwerpen wordt minimaal drie maanden afgesloten en alle verkeer wordt omgeleid via het verkeersplein Leenderheide. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken neemt Rijkswaterstaat in samenwerking met Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant een aantal maatregelen, waaronder alternatief vervoer in de vorm van de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide.
Met de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide biedt Rijkswaterstaat de weggebruiker die dagelijks via knooppunt Leenderheide naar zijn werk reist een gratis alternatief met het openbaar vervoer. Drie maanden lang reist de weggebruiker zonder kosten met de trein en eventueel aanvullend openbaar vervoer van woon- naar werkadres. Trein, tram, bus, metro OV-fiets en kortingen op P+R-terreinen van Q-park zijn inbegrepen. Na drie maanden is drie maal een verlenging van zes maanden mogelijk. Bij verlenging moet een eigen bijdrage betaald worden. Het aanbod van de passen is afhankelijk van de beschikbare vrije plaatsen in de trein tijdens de spits.
Via tekstkarren en informatiepanelen langs de A2 en de A67 rondom knooppunt Leenderheide wordt de A2/A67 automobilist vanaf 28 september geattendeerd op het OV-alternatief.
Om voor de A2 Minder Hinder Pas Leenderheide in aanmerking te komen moeten automobilisten minimaal drie keer per week via knooppunt Leenderheide naar hun werk reizen.
In nauw overleg met de omliggende gemeenten en het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant wordt nog een aantal andere maatregelen ingezet om de doorstroming zo goed mogelijk op gang te houden:
• constante monitoring van het verkeer rondom Leenderheide zodat snel ingegrepen kan worden. Zodra de hoeveelheid verkeer een afgesproken aantal per uur overschrijdt, wordt een extra omleidingsroute ingezet ;
• grootschalige omleidingsroutes voor het doorgaande (vracht)verkeer vanuit Duitsland richting Rotterdam;
• vroegtijdige informatievoorziening aan de transportsector en de logistieke sector;
• inzet van de informatiepanelen boven en langs de weg aangevuld met tekstkarren om de weggebruiker snel van actuele informatie te voorzien;
• advertenties, factsheets, persberichten en artikelen in huis-aan-huisbladen om weggebruikers en omwonenden te informeren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.