Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug meer dan een druppel?

Hebben de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen op de A6 Hollandse Brug vruchten afgeworpen of vormden ze niet meer dan druppel op een gloeiende plaat?  Doel van maatregelen als de A6 Bereikbaarheidpas en het project Filemijden was om 1000 tot 1500 auto’s uit de ochtendspits te halen. Dat is gelukt, blijkt uit een evaluatie. Maar vier van de tien weggebleven automobilisten meden de spits zonder gebruik te maken van de speciale mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen.De Hollandse Brug A6 verbindt het zuidelijk deel van Flevoland met de provincie Noord-Holland. Omdat de Hollandse Brug toe was aan onderhoud, is in augustus 2007 gestart met werkzaamheden. De werkzaamheden duurden tot eind 2008. Rijkswaterstaat wilde tijdens de werkzaamheden door het inzetten van maatregelen de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk beperken. De doelstelling daarbij was om tijdens de ochtendspits de files op de A6 polder uit (richting Amsterdam en ‘t Gooi) niet te laten toenemen tijdens de werkzaamheden ten opzichte van de situatie voor de werkzaamheden. Om de files niet te laten toenemen, werd berekend dat tussen de 1.000 en 1.500 voertuigen uit de ochtendspits gehaald moesten worden. Daartoe werden onder meer maatregeleningezet als
de ‘A6 Bereikbaar pas’, de?introductie nieuwe buslijnen; frequentie verhoging van bestaande reguliere buslijnen; Vanpools; en ‘FileMijden A6’. Met deelname aan ‘FileMijden A6′ kon een beloning worden verdiend als tijdens de ochtendspits niet met de auto op de Hollandse Brug gereisd werd.
Daarnaast werd onder meer een veerpont ingezet voor langzaam verkeer en vrachtverkeer korter dan 12 m en een nachttaxi wanneer de veerpont niet voer.

De verkeerskundige analyse maakte duidelijk dat de intensiteit op de A6 afnam, nadat de werkzaamheden waren begonnen en maatregelen waren ingezet. De afname bedroeg 1.349 personenauto’s in de ochtendspits. Aan de hand van enquêtes en telcijfers is bepaald wat het afzonderlijke effect is geweest van iedere maatregel. De ingezette maatregelen verklaren 57% van de afname van het verkeer. De andere 43% wordt verklaard door factoren die niet met de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen te maken hebben, bijvoorbeeld het zelfregulerende karakter van het verkeer.
Het project Filemijden scoorde in verhouding het beste, met een gemiddelde dagelijkse reductie van 425 personenauto’s in de ochtendspits. De ‘A6 Bereikbaar pas’ hebben gezorgd voor een gemiddelde dagelijkse reductie van 330 personenauto’s in de ochtendspits.
De filelengte nam af met 1 km in de situatie dat een vrachtverbod van kracht was. In de situatie waarbij vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden ook op de brug toegelaten werd, nam de file echter met 1 km toe ten opzichte van de voorsituatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug meer dan een druppel? - VerkeersNet

Mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug meer dan een druppel?

Hebben de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen op de A6 Hollandse Brug vruchten afgeworpen of vormden ze niet meer dan druppel op een gloeiende plaat?  Doel van maatregelen als de A6 Bereikbaarheidpas en het project Filemijden was om 1000 tot 1500 auto’s uit de ochtendspits te halen. Dat is gelukt, blijkt uit een evaluatie. Maar vier van de tien weggebleven automobilisten meden de spits zonder gebruik te maken van de speciale mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen.De Hollandse Brug A6 verbindt het zuidelijk deel van Flevoland met de provincie Noord-Holland. Omdat de Hollandse Brug toe was aan onderhoud, is in augustus 2007 gestart met werkzaamheden. De werkzaamheden duurden tot eind 2008. Rijkswaterstaat wilde tijdens de werkzaamheden door het inzetten van maatregelen de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk beperken. De doelstelling daarbij was om tijdens de ochtendspits de files op de A6 polder uit (richting Amsterdam en ‘t Gooi) niet te laten toenemen tijdens de werkzaamheden ten opzichte van de situatie voor de werkzaamheden. Om de files niet te laten toenemen, werd berekend dat tussen de 1.000 en 1.500 voertuigen uit de ochtendspits gehaald moesten worden. Daartoe werden onder meer maatregeleningezet als
de ‘A6 Bereikbaar pas’, de?introductie nieuwe buslijnen; frequentie verhoging van bestaande reguliere buslijnen; Vanpools; en ‘FileMijden A6’. Met deelname aan ‘FileMijden A6′ kon een beloning worden verdiend als tijdens de ochtendspits niet met de auto op de Hollandse Brug gereisd werd.
Daarnaast werd onder meer een veerpont ingezet voor langzaam verkeer en vrachtverkeer korter dan 12 m en een nachttaxi wanneer de veerpont niet voer.

De verkeerskundige analyse maakte duidelijk dat de intensiteit op de A6 afnam, nadat de werkzaamheden waren begonnen en maatregelen waren ingezet. De afname bedroeg 1.349 personenauto’s in de ochtendspits. Aan de hand van enquêtes en telcijfers is bepaald wat het afzonderlijke effect is geweest van iedere maatregel. De ingezette maatregelen verklaren 57% van de afname van het verkeer. De andere 43% wordt verklaard door factoren die niet met de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen te maken hebben, bijvoorbeeld het zelfregulerende karakter van het verkeer.
Het project Filemijden scoorde in verhouding het beste, met een gemiddelde dagelijkse reductie van 425 personenauto’s in de ochtendspits. De ‘A6 Bereikbaar pas’ hebben gezorgd voor een gemiddelde dagelijkse reductie van 330 personenauto’s in de ochtendspits.
De filelengte nam af met 1 km in de situatie dat een vrachtverbod van kracht was. In de situatie waarbij vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden ook op de brug toegelaten werd, nam de file echter met 1 km toe ten opzichte van de voorsituatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.