Utrecht Bereikbaarheids Pas beperkt gebruikt

Utrecht Bereikbaar lanceerde in 2009 de Utrecht Bereikbaar Pas. Deze pas is geïntroduceerd om tijdens de grootschalige aanpassingen en groot onderhoud van de wegen in en om de stad Utrecht, de bestaande bereikbaarheid van de stad te kunnen handhaven.  De Utrecht Bereikbaar Pas is een persoonsgebonden vervoerbewijs voor werknemers van werkgevers gevestigd in gemeenten Utrecht of Nieuwegein en geeft pashouders gratis toegang tot een keten van vervoermodaliteiten (streek- en stadsbus, tram, enkele treintrajecten, OV-fietsen KPN HotSpots). De kosten voor de pas worden gedragen door overheid 60% en bedrijven 40%.

Utrecht Bereikbaar heeft per 1 november jl. 11.192 passen verkocht en daarvan zijn er 6.447 daadwerkelijk uitgegeven. De nog uit te geven passen bestaan grotendeels uit recent gesloten overeenkomsten. Op basis van de verkooppijplijn denkt Utrecht Bereikbaar over heel 2009 uit te komen op ca. 15.000 verkochte passen. Voor 2010 zijn inmiddels ca. 2.350 nieuwe passen verkocht.

De pashouders hebben voor het grootste deel (66%) een pas voor het BRU gebied. Voor 23% gaat het om een Pluspas met een supplement voor streekvervoer van buiten het BRUgebied en voor 11% om een Pluspas met NS-supplement.
14% van het Utrechts bedrijfsleven is bereikt, voornamelijk in de categorie bedrijven en instellingen met meer dan 100 werkzame personen.

Van de actieve pashouders maakt bijna 80% minimaal vier keer per week gebruik van de pas. Op het totale uitgegeven pashouderbestand gaat het om 650 automobilisten (10%) die meestal over lange afstanden reizen. Het snelwegverkeer is met 250 voertuigen per dag afgenomen. Het aantal autobewegingen de stad in wordt met 350 per dag gereduceerd, binnen de stad met ongeveer 450 stuks per dag. Tezamen worden per week ca. 65.000 autokilometers bespaard.
Uit de meetgegevens is af te leiden dat er een zeker ‘gewenningseffect’ optreedt: de houders gebruiken niet direct de pas. Maar zodra het gemak eenmaal bekend is, groeit het gebruik. Dat wil zeggen dat de beoogde resultaten niet alleen dichterbij komen door de uitgifte van extra passen, maar ook door het stimuleren van (een intensiever) gebruik.

Inmiddels zijn er zes P+R Terreinen opgeleverd langs de A27-noord, A12-west en A28. Vanaf deze terreinen rijden speciale snelwegbussen richting Utrecht, bij file over de vluchtstrook. Soesterberg scoort het best met 75 gebruikers per week. Reeuwijk en Leusden blijven achter, aldus Utrecht Bereikbaar.

Vanaf eind november 2009 tot en met maart 2010 zet Utrecht Bereikbaar naast de Utrecht Bereikbaar Pas nu ook FileMijden Utrecht in. Doel is om de verwachte extra verkeershinder in deze periode vanwege wegwerkzaamheden aan de A2 tussen Hooggelegen en Oudenrijn te beperken. De in het voorjaar van 2009 geselecteerde automobilisten krijgen de kans om een beloning op te bouwen van 4 euro voor iedere keer dat ze de ochtendspits Utrecht in vermijden ten opzichte van hun oude reisgedrag.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Utrecht Bereikbaarheids Pas beperkt gebruikt - VerkeersNet

Utrecht Bereikbaarheids Pas beperkt gebruikt

Utrecht Bereikbaar lanceerde in 2009 de Utrecht Bereikbaar Pas. Deze pas is geïntroduceerd om tijdens de grootschalige aanpassingen en groot onderhoud van de wegen in en om de stad Utrecht, de bestaande bereikbaarheid van de stad te kunnen handhaven.  De Utrecht Bereikbaar Pas is een persoonsgebonden vervoerbewijs voor werknemers van werkgevers gevestigd in gemeenten Utrecht of Nieuwegein en geeft pashouders gratis toegang tot een keten van vervoermodaliteiten (streek- en stadsbus, tram, enkele treintrajecten, OV-fietsen KPN HotSpots). De kosten voor de pas worden gedragen door overheid 60% en bedrijven 40%.

Utrecht Bereikbaar heeft per 1 november jl. 11.192 passen verkocht en daarvan zijn er 6.447 daadwerkelijk uitgegeven. De nog uit te geven passen bestaan grotendeels uit recent gesloten overeenkomsten. Op basis van de verkooppijplijn denkt Utrecht Bereikbaar over heel 2009 uit te komen op ca. 15.000 verkochte passen. Voor 2010 zijn inmiddels ca. 2.350 nieuwe passen verkocht.

De pashouders hebben voor het grootste deel (66%) een pas voor het BRU gebied. Voor 23% gaat het om een Pluspas met een supplement voor streekvervoer van buiten het BRUgebied en voor 11% om een Pluspas met NS-supplement.
14% van het Utrechts bedrijfsleven is bereikt, voornamelijk in de categorie bedrijven en instellingen met meer dan 100 werkzame personen.

Van de actieve pashouders maakt bijna 80% minimaal vier keer per week gebruik van de pas. Op het totale uitgegeven pashouderbestand gaat het om 650 automobilisten (10%) die meestal over lange afstanden reizen. Het snelwegverkeer is met 250 voertuigen per dag afgenomen. Het aantal autobewegingen de stad in wordt met 350 per dag gereduceerd, binnen de stad met ongeveer 450 stuks per dag. Tezamen worden per week ca. 65.000 autokilometers bespaard.
Uit de meetgegevens is af te leiden dat er een zeker ‘gewenningseffect’ optreedt: de houders gebruiken niet direct de pas. Maar zodra het gemak eenmaal bekend is, groeit het gebruik. Dat wil zeggen dat de beoogde resultaten niet alleen dichterbij komen door de uitgifte van extra passen, maar ook door het stimuleren van (een intensiever) gebruik.

Inmiddels zijn er zes P+R Terreinen opgeleverd langs de A27-noord, A12-west en A28. Vanaf deze terreinen rijden speciale snelwegbussen richting Utrecht, bij file over de vluchtstrook. Soesterberg scoort het best met 75 gebruikers per week. Reeuwijk en Leusden blijven achter, aldus Utrecht Bereikbaar.

Vanaf eind november 2009 tot en met maart 2010 zet Utrecht Bereikbaar naast de Utrecht Bereikbaar Pas nu ook FileMijden Utrecht in. Doel is om de verwachte extra verkeershinder in deze periode vanwege wegwerkzaamheden aan de A2 tussen Hooggelegen en Oudenrijn te beperken. De in het voorjaar van 2009 geselecteerde automobilisten krijgen de kans om een beloning op te bouwen van 4 euro voor iedere keer dat ze de ochtendspits Utrecht in vermijden ten opzichte van hun oude reisgedrag.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.