Groninger onderwijs gaat schuiven met lesroosters

Het is al vaak geopperd, maar in Groningen gaat men er nu serieus werk van maken. Door anders te roosteren wil men studenten uit de spits zien te krijgen.

De onderwijsinstellingen in Groningen – waaronder de Rijksuniversiteit Groningen – hebben afgesproken dat ze samen actief gaan bijdragen aan het bereikbaar houden van de stad. Met Groningen Bereikbaar is een intentieverklaring ondertekend hierover. De onderwijsinstellingen zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.
De onderwijsinstellingen stellen daarvoor tijd en capaciteit beschikbaar. Behalve aan anders roosteren denkt men er ook over het parkeer- en reisvergoedingenbeleid aan te passen of reisalternatieven aan te bieden. Verder gaan ze medewerkers, studenten en scholieren actief informeren over de te verwachten verkeershinder, alternatieven en maatregelen.

De fiets zal daarbij zeker een belangrijke rol  gaan spelen. Wim van de Pol, bestuurder van onderwijsinstelling Noorderpoort: “Wij vinden fitte medewerkers en gezonde studenten belangrijk en stimuleren daarom bijvoorbeeld de fiets als vervoermiddel. Na de zomer start bij ons ook een pilot anders roosteren. Daarbij beginnen de lessen later, zodat onze studenten buiten de ochtendspits reizen. Dat ontlast het drukke OV in de spits.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Groninger onderwijs gaat schuiven met lesroosters - VerkeersNet

Groninger onderwijs gaat schuiven met lesroosters

Het is al vaak geopperd, maar in Groningen gaat men er nu serieus werk van maken. Door anders te roosteren wil men studenten uit de spits zien te krijgen.

De onderwijsinstellingen in Groningen – waaronder de Rijksuniversiteit Groningen – hebben afgesproken dat ze samen actief gaan bijdragen aan het bereikbaar houden van de stad. Met Groningen Bereikbaar is een intentieverklaring ondertekend hierover. De onderwijsinstellingen zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.
De onderwijsinstellingen stellen daarvoor tijd en capaciteit beschikbaar. Behalve aan anders roosteren denkt men er ook over het parkeer- en reisvergoedingenbeleid aan te passen of reisalternatieven aan te bieden. Verder gaan ze medewerkers, studenten en scholieren actief informeren over de te verwachten verkeershinder, alternatieven en maatregelen.

De fiets zal daarbij zeker een belangrijke rol  gaan spelen. Wim van de Pol, bestuurder van onderwijsinstelling Noorderpoort: “Wij vinden fitte medewerkers en gezonde studenten belangrijk en stimuleren daarom bijvoorbeeld de fiets als vervoermiddel. Na de zomer start bij ons ook een pilot anders roosteren. Daarbij beginnen de lessen later, zodat onze studenten buiten de ochtendspits reizen. Dat ontlast het drukke OV in de spits.”

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.