Vlaanderen stelt mobiliteitsanalyse verplicht bij bouwvergunning

In Vlaanderen moet bij de aanvraag van een bouwvergunning sinds kort een mobiliteitsanalyse meegeleverd worden. Zo’n MOBER is sinds 1 september 2009 in een aantal gevallen verplicht. Het gaat om projecten die niet MERplichtig zijn maar wel aanzienlijke mobiliteitseffecten genereren.
Het gaat dan over projecten met ten minste 200 parkeerplaatsen, met ten minste 250 woongelegenheden of bij complexen groter dan 7500 m2 (winkels en kantoren) of 15000m2 (fabrieken).
Een MOBER brengt de mobiliteitseffecten van geplande verkeersgenererende activiteiten in kaart. Via een MOBER kan men inschatten of de projecten ‘in overeenstemming zijn met de draagkracht van de omgeving’ en of er maatregelen nodig zijn om de (verkeers)leefbaarheid en de bereikbaarheid te garanderen. Omdat de nieuwe functie nog niet bestaat, wordt gewerkt met inschattingen en vergelijkingen met soortgelijke functies.
De aanpak staat beschreven in nieuw handboek met aanbevelingen voor het opstellen van een MOBER en details over het uitvoeren van een Mobiliteitstoets, toegestaan bij kleinere projecten. Ook de grenswaarden die bepalen wanneer een MOBER verplicht wordt via de nieuwe regelgeving worden uitgebreid omschreven. Het handboek bevat ook een aantal richtgevende kengetallen, daarbij onder meer gebruikmakend van de CROW-parkeerkencijfers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.