Spitsheffing lost files rond Utrecht niet op

Uit de studies Kracht van Utrecht en OV+++ blijkt dat een spitsheffing van 18 cent per gereden kilometer en een investering van ruim 6 miljard euro in openbaar vervoer de files op de Ring rondom de stad Utrecht niet oplost. Dit stellen de betrokken overheden in de regio Utrecht, die samenwerken onder de vlag van VERDER.
De “Kracht van Utrecht” is een studie waarbij wordt ingezet op openbaar vervoer en ‘anders betalen voor mobiliteit’. Er wordt in dit onderzoek van uitgegaan dat de automobilist op de Ring Utrecht in de toekomst tijdens de spits 18 cent per gereden kilometer moet gaan betalen. Dit uitgangspunt komt niet overeen met het wetsvoorstel dat in behandeling is in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op een basistarief voor de kilometerheffing van maximaal 6,7 cent per gereden kilometer. Het grote knelpunt op de Ring Utrecht bij de bak Amelisweerd (A27) wordt niet opgelost met het voorgestelde maatregelpakket.
“Kracht van Utrecht” laat zien dat al met al een derde deel van alle knelpunten op de Ring wordt opgelost, aldus VERDER. Het uitvoeren van de maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer brengt verder een substantiële inpassingopgave met zich mee, met de nodige nadelige gevolgen voor de directe omgeving. Tenslotte overschrijdt dit maatregelpakket (kosten méér dan 6 miljard euro) ruimschoots het beschikbare budget. Voor de Ring Utrecht is 1,2 miljard euro beschikbaar.
Een aantal voorgestelde maatregelen uit de “Kracht van Utrecht” en het OV+++ pakket is opgenomen in het VERDER pakket. Met het VERDER pakket investeren de overheden in de regio Utrecht 500 miljoen euro in openbaar vervoer, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen.
VERDER is een samenwerkingsverband van: Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Spitsheffing lost files rond Utrecht niet op - VerkeersNet

Spitsheffing lost files rond Utrecht niet op

Uit de studies Kracht van Utrecht en OV+++ blijkt dat een spitsheffing van 18 cent per gereden kilometer en een investering van ruim 6 miljard euro in openbaar vervoer de files op de Ring rondom de stad Utrecht niet oplost. Dit stellen de betrokken overheden in de regio Utrecht, die samenwerken onder de vlag van VERDER.
De “Kracht van Utrecht” is een studie waarbij wordt ingezet op openbaar vervoer en ‘anders betalen voor mobiliteit’. Er wordt in dit onderzoek van uitgegaan dat de automobilist op de Ring Utrecht in de toekomst tijdens de spits 18 cent per gereden kilometer moet gaan betalen. Dit uitgangspunt komt niet overeen met het wetsvoorstel dat in behandeling is in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op een basistarief voor de kilometerheffing van maximaal 6,7 cent per gereden kilometer. Het grote knelpunt op de Ring Utrecht bij de bak Amelisweerd (A27) wordt niet opgelost met het voorgestelde maatregelpakket.
“Kracht van Utrecht” laat zien dat al met al een derde deel van alle knelpunten op de Ring wordt opgelost, aldus VERDER. Het uitvoeren van de maatregelen ter verbetering van het openbaar vervoer brengt verder een substantiële inpassingopgave met zich mee, met de nodige nadelige gevolgen voor de directe omgeving. Tenslotte overschrijdt dit maatregelpakket (kosten méér dan 6 miljard euro) ruimschoots het beschikbare budget. Voor de Ring Utrecht is 1,2 miljard euro beschikbaar.
Een aantal voorgestelde maatregelen uit de “Kracht van Utrecht” en het OV+++ pakket is opgenomen in het VERDER pakket. Met het VERDER pakket investeren de overheden in de regio Utrecht 500 miljoen euro in openbaar vervoer, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen.
VERDER is een samenwerkingsverband van: Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.