Subsidie voor Innovatief Mobiliteitsmanagement

De Taskforce en het ministerie van Verkeer en Waterstaat introduceren het subsidieprogramma Innovatief Mobiliteitsmanagement. Voor dit programma is € 1 miljoen beschikbaar om praktijkexperimenten te ondersteunen die toegevoegde waarde creëren aan het bestaande dienstenpakket waarmee reizigers slimmere mobiliteitskeuzen kunnen maken en organisaties hun mobiliteitsmanagement kunnen verbeteren.
Het programma wil stimuleren dat bestaande mobiliteitsdiensten uitbreiden met een nieuw en beter aanbod.
Het subsidieprogramma is geopend vanaf de datum van publicatie (de verwachting is in januari 2010) tot 1 juli 2010. De looptijd van de projecten is maximaal 1,5 jaar tot uiterlijk 31 december 2011. Verdeling van de subsidiemiddelen zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Er is per aanvraag maximaal € 250.000,- beschikbaar. Het subsidiepercentage zal 25% bedragen, waarbij een ophoging van 10-20% mogelijk is voor het MKB en mogelijke extra ophogingen tot 15% voor bepaalde samenwerking tussen bedrijven en samenwerking met onderzoeksinstelling.
Voor meer informatie kan men terecht bij Gé van Toorenburg, bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag, telefoon 070 3517263.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.