Puntensysteem mobiliteitsmanagement voorlopig op de lange baan

Het puntensysteem waarmee mobiliteitsmanagement voor bedrijven verplicht wordt gesteld is wederom uitgesteld, nu tot 1 juli 2011. De reden van het uitstel is dat de Taskforce Mobiliteitsmanagement niet eerder met tegenvoorstellen kan komen.
Opzet was dat via een puntenstelsel bedrijven worden verplicht tot het nemen van maatregelen ten aanzien van mobiliteitsmanagement. Oorspronkelijk zou dat systeem al in 2008 in werking treden, maar dat werd eerst uitgesteld tot 2009, en vervolgens tot 2010. De uitgestelde inwerkingtreding moest het mogelijk maken voor de Tasforce Mobiliteitsmanagement om met andere voorstellen te komen om vervoermanagement op vrijwillige basis in te voeren. Maar de resultaten van de evaluaties blijken pas medio 2010 beschikbaar. De inwerkingstredingsdatum van het betreffende besluit is daarom door minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opgeschort naar 1 juli 2011.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Puntensysteem mobiliteitsmanagement voorlopig op de lange baan - VerkeersNet