Lokaal spitsmijden op 11 locaties

Lokale overheden zijn bezig op grote schaal experimenten op te zetten waarbij automobilisten met financiële prikkels worden bewogen ander mobiliteitsgedrag te gaan vertonen. Daar wordt ruim 100 miljoen aan uitgegeven 

Uit een overzicht van initiatieven op dit terrein van Connect blijkt dat op tenminste 11 locaties mobiliteitprojecten aan de orde zijn waarbij automobilisten worden beloond als ze de spits weten te mijden. Amsterdam start binnenkort met een proef met aanvankelijk 1.000 vrijwilligers. Zij ontvangen allemaal maandelijks een vast bedrag en betalen vervolgens per kilometer. Daarnaast is er sprake van een spitstarief te betalen op specifiek aangewezen congestie gevoelige routes. In Haaglanden loopt al een tijdje een proef met spitsmijden. Deelnemers worden betaald om de spits te mijden. En er komt een proef in 2010 waarbij op basis van een nulmeting het budget van individuele deelnemer wordt vastgesteld. Afwaardering vindt plaats na signalering van de deelnemer in een economische kernzone. De hoogte van afwaardering is afhankelijk van tijdstip en rijrichting. Ook in Rotterdam ontvangen deelnemers tijdens een proef een bedrag per maand. Dat bedrag wordt verminderd zodra de deelnemers in de spitstijden op de A15 corridor gaan rijden.
In Utrecht staan proeven op stapel waarbij de deelnemers een geldbedrag ontvangen als zij de files mijden. Verder komt er waarschijnlijk een proef die zich richt zich op gebieden met veel werkgelegenheid in de buurt van de driehoek van de A1, A27 en A28. Deelnemers ontvangen dan een van tevoren vastgesteld geldbedrag dat wordt verminderd als de deelnemers gaan rijden. Tenslotte wil men tijdens de reconstructie van de Galecopperbrug een proef gaan houden met een vorm van spitsmijden.
In Eindhoven begint een proef met zo’n 3.000 vrijwilligers. Zij ontvangen een vast bedrag en betalen per gereden kilometer binnen een bepaald gebied. En rond Arnhem-Nijmegen wordt tijdens de reconstructie van de Prins Mauritssingel een proef gehouden met zo’n 2.500 vrijwilligers. Zij ontvangen een vast (fictief) bedrag en betalen als zij in de ochtend- en avondspits stadinwaarts gaan rijden (afwaarderen). Een tweede proef daar verkent de mogelijkheden van betalen per kilometer in de spitsperiode op de regioring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lokaal spitsmijden op 11 locaties - VerkeersNet

Lokaal spitsmijden op 11 locaties

Lokale overheden zijn bezig op grote schaal experimenten op te zetten waarbij automobilisten met financiële prikkels worden bewogen ander mobiliteitsgedrag te gaan vertonen. Daar wordt ruim 100 miljoen aan uitgegeven 

Uit een overzicht van initiatieven op dit terrein van Connect blijkt dat op tenminste 11 locaties mobiliteitprojecten aan de orde zijn waarbij automobilisten worden beloond als ze de spits weten te mijden. Amsterdam start binnenkort met een proef met aanvankelijk 1.000 vrijwilligers. Zij ontvangen allemaal maandelijks een vast bedrag en betalen vervolgens per kilometer. Daarnaast is er sprake van een spitstarief te betalen op specifiek aangewezen congestie gevoelige routes. In Haaglanden loopt al een tijdje een proef met spitsmijden. Deelnemers worden betaald om de spits te mijden. En er komt een proef in 2010 waarbij op basis van een nulmeting het budget van individuele deelnemer wordt vastgesteld. Afwaardering vindt plaats na signalering van de deelnemer in een economische kernzone. De hoogte van afwaardering is afhankelijk van tijdstip en rijrichting. Ook in Rotterdam ontvangen deelnemers tijdens een proef een bedrag per maand. Dat bedrag wordt verminderd zodra de deelnemers in de spitstijden op de A15 corridor gaan rijden.
In Utrecht staan proeven op stapel waarbij de deelnemers een geldbedrag ontvangen als zij de files mijden. Verder komt er waarschijnlijk een proef die zich richt zich op gebieden met veel werkgelegenheid in de buurt van de driehoek van de A1, A27 en A28. Deelnemers ontvangen dan een van tevoren vastgesteld geldbedrag dat wordt verminderd als de deelnemers gaan rijden. Tenslotte wil men tijdens de reconstructie van de Galecopperbrug een proef gaan houden met een vorm van spitsmijden.
In Eindhoven begint een proef met zo’n 3.000 vrijwilligers. Zij ontvangen een vast bedrag en betalen per gereden kilometer binnen een bepaald gebied. En rond Arnhem-Nijmegen wordt tijdens de reconstructie van de Prins Mauritssingel een proef gehouden met zo’n 2.500 vrijwilligers. Zij ontvangen een vast (fictief) bedrag en betalen als zij in de ochtend- en avondspits stadinwaarts gaan rijden (afwaarderen). Een tweede proef daar verkent de mogelijkheden van betalen per kilometer in de spitsperiode op de regioring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.