SLIM prijzen: minder files op de Waalburg en proef uitgebreid

De dagelijkse files op de Waalbrug zijn grotendeels verdwenen. En dat terwijl door grootschalige werkzaamheden de capaciteit van de weg juist beperkt was. Volgens V&W zou is dat het resultaat van de proef SLIM Prijzen. In de proef SLIM Prijzen werden automobilisten beloond voor het mijden van de spits op de Waalbrug. De proef wordt nu uitgebreid naar de RegioRing om daar de hinder voor de weggebruiker tijdens de werkzaamheden te beperken.

Deelnemers die de spits mijden krijgen daar per dag 4 euro voor. Door de beloningsproef SLIM Prijzen rijden er 8-10% minder auto’s over de Waalbrug in de spits. Met bijna 6.700 deelnemers is SLIM Prijzen op de Waalbrug de grootste mobiliteitsproef in Nederland. Per dag mijden gemiddeld 641 automobilisten de ochtendspits en 676 de avondspits. Dat betekent dat de deelnemers bijna de helft minder over de brug rijden. Doel van de proef op de Waalbrug was om tijdens de werkzaamheden op de Prins Mauritssingel/N325 de verkeersoverlast te beperken. Gebleken is dat tijdens de werkzaamheden de verkeerssituatie sterk is verbeterd. Ook is bekeken welk effect prijsprikkels hebben op de drukte op het traject. Werknemers en werkgevers hebben gezamenlijk gewerkt aan alternatieven voor de spits, onder andere door flexibele werktijden te hanteren en thuiswerken te faciliteren.

In de komende maanden wordt de proef SLIM Prijzen uitgebreid naar de RegioRing. Aan dit wegennetwerk in de Stadsregio Arnhem Nijmegen vinden de komende jaren diverse werkzaamheden plaats. Met maatregelen als SLIM Prijzen kan overlast voor verkeer beperkt worden. Bij de proef op de RegioRing betalen deelnemers per kilometer. Voor elke deelnemer is een bepaald budget beschikbaar en elke keer als deze deelnemer toch in de spits over deze weg rijdt, wordt er een deel op dat budget ingehouden. Achteraf krijgt deze automobilist het resterende bedrag uitgekeerd.
Om sluipverkeer te voorkomen, vindt een extra heffing plaats voor het passeren van de bruggen en andere strategische punten.
Voor de proef worden 10.000 deelnemers geworven, waarmee een reductie van 3% voertuigen op de RegioRing gerealiseerd moet kunnen worden. Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van GSM-technologie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.