Doelstelling Taskforce Mobiliteitsmanagement niet gehaald

Het ziet er niet naar uit dat de doelstelling die de Taskforce Mobiliteitsmanagement – 5% minder spitskilometers – zal worden gehaald. Veel projecten lopen achter op schema of zijn nog niet geëvalueerd.

De Taskforce Mobiliteitsmanagement bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, de decentrale overheden, het bedrijfsleven en de (rijks)overheid. Voorzitter is Lodewijk de Waal. Nu de zelfgestelde doelstelling van 5% minder spitskilometers niet is gehaald, vindt de stuurgroep van de Taskforce dat er goed moet worden gekeken welk vervolg de Taskforce krijgt na 8 september 2010, als deze officieel wordt ontbonden. Het moet aantrekkelijk worden voor grote – ook landelijk opererende – werkgevers, dat zij zich op niet-vrijblijvende manier willen committeren en een substantiële bijdrage willen leveren aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen, zo vindt de stuurgroep.
De resultaten van de Tasforce zullen dit jaar nog uitvoerig worden geanalyseerd. Uit een eerste verkenning blijkt wel dat de projecten met passen (o.a. Amsterdam en Utrecht) en met prijsmaatregelen (o.a. Arnhem-Nijmegen) succesvol zijn. Ook lijkt het erop dat maatregelen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer (flexibele arbeidstijden en slimme reiskostenvergoedingen) helpen. Maatregelen in de OV-sfeer en fietsmaatregelen kunnen werken, maar zijn sterk locatiegebonden, zo concludeert de Taskforce.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.