Weggebruikers willen knooppuntnamen koppelen aan plaatsnamen

Zoals verkeersnet.nl eerder meldde, overweegt Rijkswaterstaat andere namen voor knooppunten. Daartoe deed men op www.rijkswaterstaat.nl en via Twitter Rijkswaterstaat een oproep om mee te denken over een betere benaming voor knooppunten. Er kwamen veel reacties binnen. Uiteindelijk kwam het koppelen aan plaatsnamen als een van de beste suggesties naar voren.  En zijn er meer knooppunten bij een plaats? Dan kan de naam aangevuld worden met de windrichting of de nummers van de daar kruisende snelwegen.

Rijkswaterstaat doet regelmatig onderzoek onder weggebruikers. Hieruit is gebleken dat weggebruikers een knooppuntnaam niet altijd weten te koppelen aan een locatie. Dit heeft tot gevolg dat de verkeersinformatie op de radio, Teletekst en de borden boven de snelweg tot verwarring leidt. Immers, de tekst ’34 minuten tot knooppunt Grijsoord’ is onduidelijk als je niet weet waar knooppunt Grijsoord ligt. Dit was voor Rijkswaterstaat aanleiding om deze oproep te doen. Naast deze oproep werd een meedenksessie georganiseerd. Ook deze sessie maakte duidelijk dat de bestaande knooppuntnamen voor de deelnemers niet veel toevoegen aan de bruikbaarheid van verkeersinformatie. Een aanpassing van de benaming zouden zij toejuichen.
Rijkswaterstaat beoordeelt de inbreng op haalbaarheid en meerwaarde. Daarna worden de aangedragen oplossingen verder uitgewerkt. Voordat de knooppuntnamen andere namen kunnen krijgen, wordt een aanpassing eerst nog aan een brede groep weggebruikers voorgelegd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.