Voetganger grote winnaar in verplaatsingen in 2020

Nederlanders gingen in 2020 beduidend vaker te voet op pad dan eerdere jaren. Dat blijkt uit het Nederlandse Verplaatsingspanel. “Waar de voetganger normaal gesproken een aandeel van ongeveer 16 procent heeft in de totale mobiliteitstijd, bedroeg dit van maart tot eind 2020 gemiddeld 24 procent”, vertelt Stefan de Graaf van Dat.mobility, een van de bedrijven achter het NVP.

Vaak wordt in dit panel gekeken naar de af- of juist toename van files, maar door de coronacrisis nam het verkeer fors af en de files waren flink korter. Dus hoe heeft dit allemaal effect gehad op de verplaatsingen? Gewoonlijk reist een persoon zo’n 60 minuten per dag. Na instelling van de ‘intelligente lockdown’ nam dit af tot dagelijks gemiddeld 40 minuten. En ook de verdeling over de verswijzen veranderde.

Aandeel

Waar de auto en het OV fors aan aandeel verloren, waren er juist meer voetgangers en fietsers op straat te zien. Eind maart nam de voetganger een aandeel van 34 procent in van de totale mobiliteitstijd. Dat is ruim een verdubbeling van het normale gemiddelde. En de rest van het jaar bleven veel personen dus wandelen.

Uit het NVP wordt geconcludeerd dat dit met name komt door de thuiswerkers: veel mensen gaan na afloop of tijdens de werkdag een ‘blokje om’. Daarbij valt op dat de grootste toename op te merken was bij mensen met een relatief hoog inkomen: het thuiswerkende kantoorpersoneel. In de eerste maanden van 2020 is er namelijk nauwelijks verschil op te merken tussen de verschillende inkomensgroepen, terwijl dat vanaf medio maart wel degelijk het geval is.

Lees verder onder figuur

Bestede tijd aan wandelen uit NVP

Grote winnaar

De voetganger lijkt dus de grootste winnaar in het straatbeeld en het lijkt aannemelijk dat dit blijvend gedrag is. Want zelfs buiten de lockdowns liepen mensen vaker en langer dan gemiddeld. Volgens de partijen achter het NVP past dit bij de trend dat met name grotere steden al jaren meer aandacht besteden aan ‘active modes’ in hun beleid.

De voetganger centraal zetten zal ook op langere termijn belangrijk blijven, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel werknemers na corona overwegen om vaker thuis te blijven werken. “Het blokje om en het grotere aandeel voor de voetganger in onze dagelijkse verplaatsingen lijkt daarmee een blijvertje waar beleidsmakers rekening mee kunnen houden.”

Ontwikkeling gemiddelde reistijd

Na de eerste lockdown in maart waren mensen ongeveer 40 minuten per dag bezig met verplaatsingen, maar uit het Verplaatsingspanel blijkt dat personen langzaam meer in beweging kwamen. In september lag de bestede tijd aan mobiliteit al weer op het gebruikelijke niveau van tussen de 60 á 70 minuten per dag. Het OV-gebruik nam ook iets toe, al bleef dit ver onder het normale niveau steken. De rode lijn in onderstaande figuur toont de totale tijd die Nederlanders in 2020 spendeerden aan zich verplaatsen.

Lees verder onder figuur

Bestede tijd aan mobiliteit in 2020 (Bron: NVP)

Het aandeel autoverkeer veerde weer terug tot iets onder normaal, terwijl ook het aandeel fietsverkeer – dat aan het begin van crisis juist was toegenomen – eind 2020 weer terugzakte naar het gebruikelijke niveau. Het valt echter op dat het aandeel voetgangers consequent hoog bleef. In de laatste weken van 2020 nam dat zelfs opnieuw toe tot boven de 30 procent.

NVP

Deze bevindingen komen uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP, een initiatief van Dat.mobiliy, Kantar en Mobidot). Dit registreert sinds 2019 onder een representatieve groep van 10.000 Nederlanders het verplaatsingsgedrag via GPS. Deze monitoring van de Nederlandse mobiliteit belandde in 2020 ook wekelijks in het Catshuis.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.