Utrecht Bereikbaar-pas: file-alternatief voor alle Utrechtse werknemers

Overheden en het bedrijfsleven in Utrecht hebben het pakket vastgesteld om de bereikbaarheid in stand te houden tijdens de grootschalige wegwerkzaamheden in en om de stad Utrecht. De werkzaamheden zijn nu al merkbaar en automobilisten zullen steeds meer hinder gaan ondervinden. Werkgevers in de stad Utrecht kunnen nu al hun werknemers een vervoeralternatief aanbieden in de vorm van een Utrecht Bereikbaar-pas.
Besloten is dat werkgevers in heel Utrecht, in plaats van alleen in Utrecht-West, de pas wordt aangeboden vanaf 75 Euro per jaar, per werknemer.Van deze pas worden twee varianten uitgegeven: de Utrecht Bereikbaar-pas en de Utrecht Bereikbaar Plus-pas

De Utrecht Bereikbaar-pas is geldig in de stadsregio Utrecht, te weten de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen, Maarssen, De Bilt, Zeist en Bunnik. Werknemers kunnen gebruik maken van alle trams en bussen van GVU/Connexion in de stadsregio. De streeklijnen van Arriva en Veolia zijn daarvan uitgezonderd. De pashouders mogen ook gratis gebruik maken van OV-fietsen en de KPN WiFi Hotspots in heel Nederland. Daarnaast kan een werkgever aanbieden om de werknemer op afroep gebruik te laten maken van een zakenauto. De pas is vanaf november 2008 te gebruiken en kost de werkgever € 75, – per jaar per werknemer, exclusief BTW. De pas is 24 uur per dag en zeven dagen per week geldig.

De Utrecht Bereikbaar Plus-pas: medewerkers die wonen buiten de stadsregio Utrecht kunnen via hun werkgever de Plus-pas krijgen. Met deze pas kan de werknemer gebruik maken van de basisfaciliteiten van de Utrecht Bereikbaar-pas aangevuld met streekvervoer en speciaal Utrecht Bereikbaar-vervoer.

P+R locaties
De forens reist dan met de auto naar speciaal aangelegde P+R locaties langs de snelweg in een ruime cirkel rond Utrecht. Tijdens de spits vertrekken daar iedere 10 minuten bussen via filevrije routes naar de Utrechtse bedrijventerreinen. De speciale P+R terreinen worden binnenkort aangelegd langs de A12 west, de A27, langs de A2 (Vianen richting Utrecht) en de A28. De locaties zijn Montfoort, Reeuwijk, Vianen, Almere, Meerkerk, Waarder, Leusden, Soesterberg, Werkendam en Blaricum. Daar waar files staan rijden de bussen over de vluchtstrook.

De onderhandelingen met de streekvervoerders worden naar verwachting komende maand afgerond. Aanstaande woensdag sluit Utrecht Bereikbaar een contract met de Nederlandse Spoorwegen voor een treinaanbod tussen Utrecht en Amsterdam.
De Plus-pas is vanaf januari 2009 te gebruiken en kost de werkgever € 250, – per jaar per werknemer, exclusief BTW.

Capaciteit
Op een aantal bestaande openbaar vervoerverbindingen is het nodig capaciteit en frequentie te vergroten. Half december aanstaande wordt hierin voorzien via de nieuwe dienstregeling en de afspraken met de vervoerders binnen het gebied van het Bestuur Regio Utrecht.

Financiering
De kosten van het maatregelenpakket worden voor 60% betaald door de overheden die participeren in het Platform Utrecht Bereikbaar. De overige kosten zijn voor rekening van de werkgevers die Utrecht Bereikbaar-passen voor hun werknemers aanschaffen. De passen kunnen door de werkgever gedurende 24 maanden belastingvrije ter beschikking worden gesteld, bovenop eventueel al bestaande reiskostenvergoedingen.

Uitbreidingen van het pakket
Een aantal zaken is nog in onderzoek. Bijvoorbeeld of er behoefte bestaat aan het gebruik van bestaande P+R-terreinen in en rond de stad. Ook loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer over water. Dit kan interessant zijn voor werkgevers die gevestigd zijn langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Gratis A2 Minder Hinder Proefpas en voordelige vervolgpassen
Aanvullend aan de stedenaanpak doet Rijkswaterstaat met de A2 Minder Hinder Proefpas een aanbod aan de individuele dagelijkse A2-autoforens die buiten de drie stadsregio’s werkt: drie maanden lang een gratis mogelijkheid voor reizen met de trein en aanvullend openbaar vervoer van woon- naar werkadres. Trein, tram, bus, metro, OV-fiets en kortingen op P+R-terreinen van Q-park zijn inbegrepen, evenals een treintraject van Arriva. Na drie maanden is drie maal een verlenging van zes maanden mogelijk tegen een oplopende eigen bijdrage van 45%, 60% en 75%.
Het aanbod van de passen is afhankelijk van de beschikbare vrije plaatsen in de treinen tijdens de spits. Rijkswaterstaat biedt dit alternatief aan omdat de hinder op de A2 door werkzaamheden naar verwachting dit najaar gaat toenemen: het fileseizoen breekt aan en een aantal nieuwe bouwprojecten komen in uitvoering.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.