Mobiliteitsmanagement biedt ziekenhuizen perspectief

Een middelgroot ziekenhuis trekt jaarlijks een half miljoen polikliniekbezoekers. En de meesten komen met de auto. Dat geldt ook voor het personeel. Een ziekenhuis geneert veel verkeer en daar valt met mobiliteits- en vervoermanagement het nodige aan te reguleren. En dan gaat het niet alleen over ov en de fiets. Maar ook over het instellen van mobiele prikposten en het uitbesteden van het kookproces.
Dit aldus het Agentschap NL in een nieuwe brochure over mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen. In de brochure wordt ruim aandacht besteed aan de voordelen van een betere ov-ontsluiting, betaald parkeren en goede fietsfaciliteiten. Maar ook minder voor de hand liggende maatregelen krijgen aandacht.  De bezoekers van de polikliniek leveren een belangrijke bijdrage aan de verkeersdrukte. Een deel van de medische behandelingen op de polikliniek hoeven niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis plaats te vinden. Een goed voorbeeld is bloedprikken. Net als verschillende andere activiteiten van de eerste lijngezondheidszorg, zoals diagnose stellen, eenvoudige ingrepen en controles. Het decentraliseren van deze activiteiten is erop gericht de verkeers- en parkeerdruk rondom het ziekenhuis te verlichten. Ook biedt het de patiënt een betere dienstverlening en meer keuzemogelijkheden. Het instellen van prikposten leverde bijvoorbeeld het Gelre Ziekenhuis een reductie van circa 24.500 tot 34.300 vervoersbewegingen op. Vergeleken met het totaal aantal poliklinische bezoeken, is dit een afname van circa 7 tot 10% van de bezoeken (en dus autoriten).
Verder wordt het bereiden van maaltijden in ziekenhuizen die over meerdere locaties beschikken, in veel gevallen per locatie verzorgd. Het gevolg hiervan is dat iedere locatie (dagelijks) wordt bevoorraad met (vers)producten. Verscheidene ziekenhuizen in Nederland werken vanuit logistiek oogpunt al enige tijd aan het efficiënter inrichten van het kookproces. Zo kan bijvoorbeeld samenwerking worden gezocht met andere instellingen die een vergelijkbare maaltijdverzorging vragen. Andere opties zijn het just-in-time leveren van operatiemateriaal, het inrichten van een centraal magazijn en spreiding van bezoektijden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.