Verkeersborden, wegwerkzaamheden (Afbeelding van Bruno Glätsch via Pixabay)

‘Wegbeheerders, geef slachtoffers van verkeersongevallen passende aandacht’

Gratis afbeelding Pixabay

Bij ernstige verkeersongevallen krijgen slachtoffers niet altijd passende aandacht van de verantwoordelijke wegbeheerder. Vaak richten zij zich in eerste instantie op het weer in orde brengen van de weg. Een nieuw ontwikkeld standaard ongevallenprotocol zorgt ervoor dat aandacht voor het verkeersslachtoffer een vaste plek krijgt in de afhandeling van het ongeval.

Achmea, DTV Consultants, Interpolis, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Stichting Yannick, de Vereniging Verkeersslachtoffers en Slachtofferhulp Nederland sporen Nederlandse wegbeheerders aan om dit nieuwe verkeersongevallenprotocol zo snel mogelijk in te voeren in de eigen organisatie. Op die manier wordt geborgd dat slachtoffers en de nabestaanden in het proces worden meegenomen.

Aanpak

Met behulp van dit verkeersongevallenprotocol kunnen wegbeheerders een gestandaardiseerde aanpak hanteren na een ernstig ongeval. Drie doelen staan hiermee voor ogen. In eerste instantie gaat het om voldoende aandacht van de verantwoordelijke wegbeheerder voor de slachtoffers. De communicatie moet bovendien gestroomlijnd worden, zowel richting de nabestaanden als naar de media toe.

Aanvullend dient de wegbeheerder zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een analyse van de (infrastructurele) situatie. Waar mogelijk is het belangrijk om quick win-maatregelen te treffen om nieuwe ongevallen te voorkomen, als dat noodzakelijk blijft. Deze maatregelen tonen aan slachtoffers en nabestaanden én aan de omgeving dat de gemeente hen serieus neemt. Het protocol beschrijft op welke manier de gemeente deze quick wins in gang kan zetten.

Pilot

Het protocol is al getest in de drie gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen. Zij waren zo positief dat het succes nu beschikbaar is voor alle Nederlandse wegbeheerders. Daarnaast bestaat er voor wegbeheerders ook een implementatieplan, zodat ze het protocol daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Deze zijn te downloaden op www.verkeersongevallenprotocol.nl.

De samenwerking tussen verzekeraars, politie, slachtofferorganisaties, gemeenten en verkeerskundigen heeft geresulteerd in dit protocol. De financiële middelen kwamen van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen. Verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants heeft de ontwikkeling van het protocol inhoudelijk en procesmatig begeleid.

Het protocol beschrijft wat er moet gebeuren na een ernstig ongeval:

  • De slachtoffers en/of nabestaanden moeten de aandacht krijgen waar zij behoefte aan hebben. De gemeente kan haar medeleven bijvoorbeeld laten blijken door een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast regelt het protocol dat slachtoffers/nabestaanden worden geïnformeerd over de vervolgstappen die worden genomen, mochten ze daar behoefte aan hebben.
  • De communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media, moet worden gestroomlijnd. Zo moet worden voorkomen dat slachtoffers/nabestaanden via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling van het ongeval. Bovendien wordt geregeld dat slachtoffers/nabestaanden een vast aanspreekpunt kunnen krijgen bij de gemeente, waarbij ze kunnen informeren naar de stand van zaken.
  • De wegbeheerder moet zo snel mogelijk de betreffende verkeerssituatie analyseren, of dit laten doen. Los van ongevalstoedracht, schuld en omstandigheden, voert de gemeente een schouw uit op de ongevalslocatie. Bij de schouw worden verkeersveiligheidsrisico’s op de ongevalslocatie in beeld gebracht en wordt gekeken of er (op korte termijn) verbeteringen aan de infrastructuur mogelijk zijn. Hiermee kunnen mogelijke toekomstige ongevallen en slachtoffers op deze locatie worden voorkomen. Het protocol regelt hoe, door wie en op welke termijn de analyse wordt uitgevoerd, en hoe de resultaten worden vastgelegd. Bovendien regelt het protocol hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met de resultaten van de analyse.
  • De wegbeheerder moet (indien mogelijk) op korte termijn de nodige quick-win maatregelen treffen op de ongevalslocatie. Niet alleen om toekomstige ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen, maar ook om aan zowel slachtoffers/nabestaanden als de omgeving te laten zien dat de gemeente hen serieus neemt en de verkeersveiligheid belangrijk vindt. In het protocol wordt vastgelegd op welke manier de gemeente deze quick-wins in gang kan zetten.
  • Inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie moeten worden gebruikt om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen. De schouw op de ongevalslocatie brengt mogelijk risico’s aan het licht die ook op andere locaties in de gemeente aan de orde (kunnen) zijn. In het protocol wordt vastgelegd dat deze risico’s worden vastgelegd en dat (periodiek) wordt geïnventariseerd of maatregelen op andere (vergelijkbare) locaties zinvol zijn.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Wegbeheerders, geef slachtoffers van verkeersongevallen passende aandacht' - VerkeersNet
Verkeersborden, wegwerkzaamheden (Afbeelding van Bruno Glätsch via Pixabay)

‘Wegbeheerders, geef slachtoffers van verkeersongevallen passende aandacht’

Gratis afbeelding Pixabay

Bij ernstige verkeersongevallen krijgen slachtoffers niet altijd passende aandacht van de verantwoordelijke wegbeheerder. Vaak richten zij zich in eerste instantie op het weer in orde brengen van de weg. Een nieuw ontwikkeld standaard ongevallenprotocol zorgt ervoor dat aandacht voor het verkeersslachtoffer een vaste plek krijgt in de afhandeling van het ongeval.

Achmea, DTV Consultants, Interpolis, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Stichting Yannick, de Vereniging Verkeersslachtoffers en Slachtofferhulp Nederland sporen Nederlandse wegbeheerders aan om dit nieuwe verkeersongevallenprotocol zo snel mogelijk in te voeren in de eigen organisatie. Op die manier wordt geborgd dat slachtoffers en de nabestaanden in het proces worden meegenomen.

Aanpak

Met behulp van dit verkeersongevallenprotocol kunnen wegbeheerders een gestandaardiseerde aanpak hanteren na een ernstig ongeval. Drie doelen staan hiermee voor ogen. In eerste instantie gaat het om voldoende aandacht van de verantwoordelijke wegbeheerder voor de slachtoffers. De communicatie moet bovendien gestroomlijnd worden, zowel richting de nabestaanden als naar de media toe.

Aanvullend dient de wegbeheerder zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een analyse van de (infrastructurele) situatie. Waar mogelijk is het belangrijk om quick win-maatregelen te treffen om nieuwe ongevallen te voorkomen, als dat noodzakelijk blijft. Deze maatregelen tonen aan slachtoffers en nabestaanden én aan de omgeving dat de gemeente hen serieus neemt. Het protocol beschrijft op welke manier de gemeente deze quick wins in gang kan zetten.

Pilot

Het protocol is al getest in de drie gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen. Zij waren zo positief dat het succes nu beschikbaar is voor alle Nederlandse wegbeheerders. Daarnaast bestaat er voor wegbeheerders ook een implementatieplan, zodat ze het protocol daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Deze zijn te downloaden op www.verkeersongevallenprotocol.nl.

De samenwerking tussen verzekeraars, politie, slachtofferorganisaties, gemeenten en verkeerskundigen heeft geresulteerd in dit protocol. De financiële middelen kwamen van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen. Verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants heeft de ontwikkeling van het protocol inhoudelijk en procesmatig begeleid.

Het protocol beschrijft wat er moet gebeuren na een ernstig ongeval:

  • De slachtoffers en/of nabestaanden moeten de aandacht krijgen waar zij behoefte aan hebben. De gemeente kan haar medeleven bijvoorbeeld laten blijken door een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast regelt het protocol dat slachtoffers/nabestaanden worden geïnformeerd over de vervolgstappen die worden genomen, mochten ze daar behoefte aan hebben.
  • De communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media, moet worden gestroomlijnd. Zo moet worden voorkomen dat slachtoffers/nabestaanden via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling van het ongeval. Bovendien wordt geregeld dat slachtoffers/nabestaanden een vast aanspreekpunt kunnen krijgen bij de gemeente, waarbij ze kunnen informeren naar de stand van zaken.
  • De wegbeheerder moet zo snel mogelijk de betreffende verkeerssituatie analyseren, of dit laten doen. Los van ongevalstoedracht, schuld en omstandigheden, voert de gemeente een schouw uit op de ongevalslocatie. Bij de schouw worden verkeersveiligheidsrisico’s op de ongevalslocatie in beeld gebracht en wordt gekeken of er (op korte termijn) verbeteringen aan de infrastructuur mogelijk zijn. Hiermee kunnen mogelijke toekomstige ongevallen en slachtoffers op deze locatie worden voorkomen. Het protocol regelt hoe, door wie en op welke termijn de analyse wordt uitgevoerd, en hoe de resultaten worden vastgelegd. Bovendien regelt het protocol hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met de resultaten van de analyse.
  • De wegbeheerder moet (indien mogelijk) op korte termijn de nodige quick-win maatregelen treffen op de ongevalslocatie. Niet alleen om toekomstige ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen, maar ook om aan zowel slachtoffers/nabestaanden als de omgeving te laten zien dat de gemeente hen serieus neemt en de verkeersveiligheid belangrijk vindt. In het protocol wordt vastgelegd op welke manier de gemeente deze quick-wins in gang kan zetten.
  • Inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie moeten worden gebruikt om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen. De schouw op de ongevalslocatie brengt mogelijk risico’s aan het licht die ook op andere locaties in de gemeente aan de orde (kunnen) zijn. In het protocol wordt vastgelegd dat deze risico’s worden vastgelegd en dat (periodiek) wordt geïnventariseerd of maatregelen op andere (vergelijkbare) locaties zinvol zijn.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.