TaskForce Mobiliteitsmanagement bereikt anderhalf procent minder spitskilometers

De activiteiten van de TaskForce Mobiliteitsmanagement hebben geleid tot een daling van het aantal autoverplaatsingen in de spits met 2 procent. Elders was die daling 0,5 procent. Dat blijkt uit een evaluatie van Verkeer en Waterstaat.
Het kabinet heeft € 52 mln. geïnvesteerd in de TFMM. Eind dit jaar wordt besloten of de Taskforce door kan gaan. Vooruitlopend daarop heeft V&W onderzocht wat de activiteiten van de TFMM hebben opgeleverd tot nu toe. Voorjaar 2010 waren er dertien regio’s met een convenant waarbij afspraken worden gemaakt met bedrijven over mobiliteitsmanagement. In totaal zijn op deze wijze circa 1.750 werkgevers betrokken bij de TFMM en is er een potentieel bereik van 738.000 werknemers (16% van de werkgelegenheid in de betreffende regio’s). Wordt strikt gekeken naar werkgevers die het convenant ook daadwerkelijk hebben ondertekend, dan is het bereik van de TFMM minder: 347 werkgevers met bijna 370.000 werknemers.
Werkgevers geven de voorkeur aan positieve, verleidende maatregelen. De meest populaire maatregelen zijn achtereenvolgens: fietsgebruik bevorderen, het openbaar-vervoergebruik stimuleren en het anders omgaan met plannen van vergaderingen (bijvoorbeeld later starten, E-conferencing of een OV-vriendelijke locatie kiezen). Meer restrictieve maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, komen weinig voor.
De ingevoerde maatregelen hebben vooral een arbeidsvoorwaardelijk en facilitair karakter. De motivatie hiervoor komt vooral voort uit bedrijfsinterne doelstellingen: meer flexibiliteit, efficiency, andere manieren van samenwerken (het nieuwe werken) en Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO). De maatregelen leiden indirect tot beperking van de automobiliteit, aldus de evaluatie. Maar het aantal afspraken in de CAO’s over mobiliteitsmanagement – een van de doelstellingen van de Taskforce – is sinds 2008 niet toegenomen.
Op de weg moeten de inspanningen leiden tot een reductie van 5 procent van de autokilometers in de spits, zo heeft de TFMM zich als doel gesteld. Als gevolg van de implementatie van de mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn bij de betrokken werkgevers de autoverplaatsingen in de spits de afgelopen twaalf maanden met circa 2% gedaald, aldus de evaluatie. Bij de niet bij de TFMM aangesloten werkgevers was er ook een daling, deze bedroeg circa 0,5%.
Een belangrijk deel van de aanpassingen betreft een aanpassing van het vertrektijdstip. Dit betekent dat het milieueffect, CO2-reductie, kleiner is. Het netto-effect van de TFMM kan dus op circa 1,5% reductie van het aantal autoverplaatsingen in de spits bij de deelnemende werkgevers worden gesteld. Bedacht moet worden dat in de betrokken voorbeeldregio’s tot nu toe 16% van de werknemers door de TFMM is bereikt, aldus tekent V&W aan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

TaskForce Mobiliteitsmanagement bereikt anderhalf procent minder spitskilometers - VerkeersNet

TaskForce Mobiliteitsmanagement bereikt anderhalf procent minder spitskilometers

De activiteiten van de TaskForce Mobiliteitsmanagement hebben geleid tot een daling van het aantal autoverplaatsingen in de spits met 2 procent. Elders was die daling 0,5 procent. Dat blijkt uit een evaluatie van Verkeer en Waterstaat.
Het kabinet heeft € 52 mln. geïnvesteerd in de TFMM. Eind dit jaar wordt besloten of de Taskforce door kan gaan. Vooruitlopend daarop heeft V&W onderzocht wat de activiteiten van de TFMM hebben opgeleverd tot nu toe. Voorjaar 2010 waren er dertien regio’s met een convenant waarbij afspraken worden gemaakt met bedrijven over mobiliteitsmanagement. In totaal zijn op deze wijze circa 1.750 werkgevers betrokken bij de TFMM en is er een potentieel bereik van 738.000 werknemers (16% van de werkgelegenheid in de betreffende regio’s). Wordt strikt gekeken naar werkgevers die het convenant ook daadwerkelijk hebben ondertekend, dan is het bereik van de TFMM minder: 347 werkgevers met bijna 370.000 werknemers.
Werkgevers geven de voorkeur aan positieve, verleidende maatregelen. De meest populaire maatregelen zijn achtereenvolgens: fietsgebruik bevorderen, het openbaar-vervoergebruik stimuleren en het anders omgaan met plannen van vergaderingen (bijvoorbeeld later starten, E-conferencing of een OV-vriendelijke locatie kiezen). Meer restrictieve maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, komen weinig voor.
De ingevoerde maatregelen hebben vooral een arbeidsvoorwaardelijk en facilitair karakter. De motivatie hiervoor komt vooral voort uit bedrijfsinterne doelstellingen: meer flexibiliteit, efficiency, andere manieren van samenwerken (het nieuwe werken) en Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO). De maatregelen leiden indirect tot beperking van de automobiliteit, aldus de evaluatie. Maar het aantal afspraken in de CAO’s over mobiliteitsmanagement – een van de doelstellingen van de Taskforce – is sinds 2008 niet toegenomen.
Op de weg moeten de inspanningen leiden tot een reductie van 5 procent van de autokilometers in de spits, zo heeft de TFMM zich als doel gesteld. Als gevolg van de implementatie van de mobiliteitsmanagementmaatregelen zijn bij de betrokken werkgevers de autoverplaatsingen in de spits de afgelopen twaalf maanden met circa 2% gedaald, aldus de evaluatie. Bij de niet bij de TFMM aangesloten werkgevers was er ook een daling, deze bedroeg circa 0,5%.
Een belangrijk deel van de aanpassingen betreft een aanpassing van het vertrektijdstip. Dit betekent dat het milieueffect, CO2-reductie, kleiner is. Het netto-effect van de TFMM kan dus op circa 1,5% reductie van het aantal autoverplaatsingen in de spits bij de deelnemende werkgevers worden gesteld. Bedacht moet worden dat in de betrokken voorbeeldregio’s tot nu toe 16% van de werknemers door de TFMM is bereikt, aldus tekent V&W aan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.