Gerard en Jos BonoTraffics

‘Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’

Foto: Inge

Een verkeersbesluit kan wel standhouden bij de rechter, maar hoe zit het met de handhaafbaarheid? Als daar te weinig rekening mee wordt gehouden, is de kans groot dat de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert. Veel profijt is dus te behalen door de verkeersadviseur van de politie vroegtijdig te betrekken in het proces. “Hiermee kan worden voorkomen dat er later een verkeerde afslag wordt genomen”, aldus gepensioneerde verkeersadviseur Gerard Sutman.

Voor de publicatie van een verkeersbesluit moet dit besluit worden overlegd met de verkeersadviseur van de politie. De verkeersadviseur van de politie geeft vervolgens een positief of negatief advies op het verkeersbesluit. Hierbij kijkt de verkeersadviseur enerzijds naar de juridische grondslag, maar ook naar de handhaafbaarheid. Is de maatregel logisch en heeft de politie wel de mogelijkheid om dit te handhaven? Sutman heeft dit beroep twintig jaar uitgeoefend en hij merkt dat gemeenten nog niet altijd even goed in het oog houden of een verkeersbesluit ook praktisch uitvoerbaar is. “Soms is een plan juridisch wel in orde, maar moet je vanwege de handhaafbaarheid je twijfels plaatsen of de kwaliteit van zo’n besluit te waarborgen is.”

Sutman is inmiddels met pensioen, maar vond zijn werk zo leuk dat hij niet helemaal afscheid kon nemen van het verkeersvak. Hij werkt daarom al twee jaar op freelance-basis voor verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics uit Kampen. Hij helpt de adviseurs bij het opstellen van verkeersbesluiten en hij toetst bebordingsplannen. “Het is voor ons heel fijn om met Gerard te sparren, want hij heeft kennis en ervaring vanuit een andere gedachte dan wij. Gerard denkt mee vanuit het standpunt van de politie en geeft, vooral met oog op handhaafbaarheid, ontzettend waardevolle input. ”, vertelt adviseur Jos Luten.

Handhaving

Luten schetst een situatie van een weg met daarbij een brug. Deze was dusdanig slecht dat er maatregelen genomen moesten worden. De voorgestelde maatregel was om op die weg een maximale aslast in te voeren voor voertuigen. Een plan dat juridisch gezien wel hout snijdt, maar waar Sutman als politieman toch zijn bedenkingen bij heeft.

“Ik heb uitgelegd dat het voor de politie nauwelijks haalbaar is om hierop te controleren. Een beperkt politieteam moet heel tijdrovend en specialistisch werk gaan doen. De voertuigen moeten hiervoor namelijk naar een weegbrug gereden worden. Bovendien is de hoogte van de boete afhankelijk van de mate van overtreding. Het is erg arbeidsintensief en niet effectief.”

De voorgestelde maatregel was erg arbeidsintensief en niet effectief.

Hij bedacht met de adviseur van BonoTraffics een oplossing die wel werkt. Alleen bestemmingsverkeer is hier nu nog welkom. Een aanmerkelijk simpelere maatregel om te hanteren én te controleren. Die oplossing heeft BonoTraffics aan de gemeente gepresenteerd. Sutman: “Dat is volgens mij de winst. We leveren geen standaard papieren stuk aan, maar een concrete oplossing.”

Straatagent

Voor Sutman is het belangrijk om altijd te denken aan de praktische uitvoerbaarheid. Door bijvoorbeeld te kijken naar het verkeersbesluit, de verkeersintensiteit en het huidige overtredingspercentage, kan hij vaak een inschatting maken van de capaciteit en de uren die de politie nodig heeft voor goede handhaving.

Hij houdt daarnaast rekening met de lokale situatie, de inrichting van de weg en de weggebruikers. “Ik kijk nog als een straatagent. Wat betekent het besluit voor de mensen die hier wonen of werken? Want als je ervoor zorgt dat de weggebruiker geen andere keuze heeft dan zich wenselijk gedragen op de weg, kun je heel veel uren handhaving besparen.”

Ik kijk nog steeds als straatagent.

Goede relaties

Zowel Sutman als Luten denken dat goed en regelmatig contact met de verkeersadviseur van de politie essentieel is voor goede, kwalitatieve verkeersbesluiten. Dit leidt tot een besluit waar iedereen tevreden mee is en dus tot het gewenste resultaat. Bij een negatief politieadvies is het gemakkelijker om een aantrekkelijk alternatief voor te leggen aan de gemeente. “Je kunt alternatieven met plussen en minnen voorleggen en zo een beter product leveren”, aldus Sutman.

Bovendien wijst Luten erop dat gevraagd advies net zo belangrijk is als ongevraagd advies. Dan is het niet alleen mogelijk om overleg te hebben over verkeersbesluiten, maar kan ook gesproken worden over andere verkeersonderwerpen. Luten heeft contact met verkeersadviseurs van de politie over bijvoorbeeld snelheden, projecten, klachtenmeldingen en ongevallenanalyses. “Als je goed met elkaar om kunt gaan, is ook daar veel winst te behalen.”

Beide heren zien dus de waarde om niet alleen contact te hebben met de verkeersadviseur van de politie wanneer dat verplicht is voor het publiceren van verkeersbesluiten. “Als de verstandhouding onderling goed is en er is regelmatig contact, dan komen problemen eerder aan het licht. Bovendien zorgt goed contact voor wederzijds begrip en voor een prettige samenwerking. Hierdoor worden problemen niet alleen geconstateerd, maar vaak ook opgelost of voorkomen.”

Rollen

Inmiddels heeft Sutman ervaren hoe het is om als verkeerskundige bezig te zijn met verkeersbesluiten. Heel anders dus dan als politieagent. Hoe is dat? “Er is een wereld voor me opengegaan”, vertelt hij. Hij heeft onder andere meer begrip te hebben gekregen voor de dilemma’s die tot een verkeersbesluit leiden. “Voor de verkeersadviseur bij de politie zou het volgens mij niet verkeerd zijn om ook eens aan de andere kant van de tafel te zitten.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

2 reacties op “‘Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’”

Henk Van Der Zanden|25.11.21|13:20

Je kunt toch automatisch nummerborden herkennen? Even naar de database sturen en alle lege te zware voertuigen kun je bekeuren.

Henk Van Der Zanden|25.11.21|13:19

Je kunt toch automatisch nummerborden herkennen? Even naar de database sturen voor een kontrole en elk te zwaar leeg voertuig kun je dan bekeuren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op' - VerkeersNet
Gerard en Jos BonoTraffics

‘Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’

Foto: Inge

Een verkeersbesluit kan wel standhouden bij de rechter, maar hoe zit het met de handhaafbaarheid? Als daar te weinig rekening mee wordt gehouden, is de kans groot dat de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert. Veel profijt is dus te behalen door de verkeersadviseur van de politie vroegtijdig te betrekken in het proces. “Hiermee kan worden voorkomen dat er later een verkeerde afslag wordt genomen”, aldus gepensioneerde verkeersadviseur Gerard Sutman.

Voor de publicatie van een verkeersbesluit moet dit besluit worden overlegd met de verkeersadviseur van de politie. De verkeersadviseur van de politie geeft vervolgens een positief of negatief advies op het verkeersbesluit. Hierbij kijkt de verkeersadviseur enerzijds naar de juridische grondslag, maar ook naar de handhaafbaarheid. Is de maatregel logisch en heeft de politie wel de mogelijkheid om dit te handhaven? Sutman heeft dit beroep twintig jaar uitgeoefend en hij merkt dat gemeenten nog niet altijd even goed in het oog houden of een verkeersbesluit ook praktisch uitvoerbaar is. “Soms is een plan juridisch wel in orde, maar moet je vanwege de handhaafbaarheid je twijfels plaatsen of de kwaliteit van zo’n besluit te waarborgen is.”

Sutman is inmiddels met pensioen, maar vond zijn werk zo leuk dat hij niet helemaal afscheid kon nemen van het verkeersvak. Hij werkt daarom al twee jaar op freelance-basis voor verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics uit Kampen. Hij helpt de adviseurs bij het opstellen van verkeersbesluiten en hij toetst bebordingsplannen. “Het is voor ons heel fijn om met Gerard te sparren, want hij heeft kennis en ervaring vanuit een andere gedachte dan wij. Gerard denkt mee vanuit het standpunt van de politie en geeft, vooral met oog op handhaafbaarheid, ontzettend waardevolle input. ”, vertelt adviseur Jos Luten.

Handhaving

Luten schetst een situatie van een weg met daarbij een brug. Deze was dusdanig slecht dat er maatregelen genomen moesten worden. De voorgestelde maatregel was om op die weg een maximale aslast in te voeren voor voertuigen. Een plan dat juridisch gezien wel hout snijdt, maar waar Sutman als politieman toch zijn bedenkingen bij heeft.

“Ik heb uitgelegd dat het voor de politie nauwelijks haalbaar is om hierop te controleren. Een beperkt politieteam moet heel tijdrovend en specialistisch werk gaan doen. De voertuigen moeten hiervoor namelijk naar een weegbrug gereden worden. Bovendien is de hoogte van de boete afhankelijk van de mate van overtreding. Het is erg arbeidsintensief en niet effectief.”

De voorgestelde maatregel was erg arbeidsintensief en niet effectief.

Hij bedacht met de adviseur van BonoTraffics een oplossing die wel werkt. Alleen bestemmingsverkeer is hier nu nog welkom. Een aanmerkelijk simpelere maatregel om te hanteren én te controleren. Die oplossing heeft BonoTraffics aan de gemeente gepresenteerd. Sutman: “Dat is volgens mij de winst. We leveren geen standaard papieren stuk aan, maar een concrete oplossing.”

Straatagent

Voor Sutman is het belangrijk om altijd te denken aan de praktische uitvoerbaarheid. Door bijvoorbeeld te kijken naar het verkeersbesluit, de verkeersintensiteit en het huidige overtredingspercentage, kan hij vaak een inschatting maken van de capaciteit en de uren die de politie nodig heeft voor goede handhaving.

Hij houdt daarnaast rekening met de lokale situatie, de inrichting van de weg en de weggebruikers. “Ik kijk nog als een straatagent. Wat betekent het besluit voor de mensen die hier wonen of werken? Want als je ervoor zorgt dat de weggebruiker geen andere keuze heeft dan zich wenselijk gedragen op de weg, kun je heel veel uren handhaving besparen.”

Ik kijk nog steeds als straatagent.

Goede relaties

Zowel Sutman als Luten denken dat goed en regelmatig contact met de verkeersadviseur van de politie essentieel is voor goede, kwalitatieve verkeersbesluiten. Dit leidt tot een besluit waar iedereen tevreden mee is en dus tot het gewenste resultaat. Bij een negatief politieadvies is het gemakkelijker om een aantrekkelijk alternatief voor te leggen aan de gemeente. “Je kunt alternatieven met plussen en minnen voorleggen en zo een beter product leveren”, aldus Sutman.

Bovendien wijst Luten erop dat gevraagd advies net zo belangrijk is als ongevraagd advies. Dan is het niet alleen mogelijk om overleg te hebben over verkeersbesluiten, maar kan ook gesproken worden over andere verkeersonderwerpen. Luten heeft contact met verkeersadviseurs van de politie over bijvoorbeeld snelheden, projecten, klachtenmeldingen en ongevallenanalyses. “Als je goed met elkaar om kunt gaan, is ook daar veel winst te behalen.”

Beide heren zien dus de waarde om niet alleen contact te hebben met de verkeersadviseur van de politie wanneer dat verplicht is voor het publiceren van verkeersbesluiten. “Als de verstandhouding onderling goed is en er is regelmatig contact, dan komen problemen eerder aan het licht. Bovendien zorgt goed contact voor wederzijds begrip en voor een prettige samenwerking. Hierdoor worden problemen niet alleen geconstateerd, maar vaak ook opgelost of voorkomen.”

Rollen

Inmiddels heeft Sutman ervaren hoe het is om als verkeerskundige bezig te zijn met verkeersbesluiten. Heel anders dus dan als politieagent. Hoe is dat? “Er is een wereld voor me opengegaan”, vertelt hij. Hij heeft onder andere meer begrip te hebben gekregen voor de dilemma’s die tot een verkeersbesluit leiden. “Voor de verkeersadviseur bij de politie zou het volgens mij niet verkeerd zijn om ook eens aan de andere kant van de tafel te zitten.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

2 reacties op “‘Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’”

Henk Van Der Zanden|25.11.21|13:20

Je kunt toch automatisch nummerborden herkennen? Even naar de database sturen en alle lege te zware voertuigen kun je bekeuren.

Henk Van Der Zanden|25.11.21|13:19

Je kunt toch automatisch nummerborden herkennen? Even naar de database sturen voor een kontrole en elk te zwaar leeg voertuig kun je dan bekeuren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.