File. Foto: Marco Assis / iStock

Mobiliteitsaanpak A50 moet mobiliteitstransitie ‘flinke duw geven’

File. Foto: Marco Assis / iStock (onbeperkt gebruik)

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Na een voorbereiding van twee jaar starten samenwerkende overheden hier met de uitrol van de Mobiliteitsaanpak A50 om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarvoor worden maatregelen genomen om knelpunten op te lossen én om de mobiliteitstransitie een duw te geven. Dit om te voorkomen dat er verderop in het traject nieuwe, grotere problemen ontstaan.

De afgelopen twee jaar is het verbeterprogramma voorbereid en vorige maand ging de stuurgroep, met daarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gedeputeerden van Gelderland en Noord-Brabant, akkoord met de aanpak. Hierin staan vier zogenaamde initiatief-projectclusters centraal. Het gaat dan om de ‘hubs van de toekomst’, Bus Rapid Transit, Shared Warehousing en kleine infrastructurele verbeteringen. De laatste zijn maatregelen voor bijvoorbeeld een betere doorstroming op de aansluiting tussen het lokale wegennet en de A50 en voor een betere doorstroming op de A50 zelf bij ‘weefsituaties’.

Leefbaarheid op termijn versterken

Bij de uitvoering van dit mobiliteitsplan zijn verschillende partijen met diverse belangen betrokken. Zij beseffen zich dat alleen méér asfalt niet voldoende is om de regio bereikbaar te houden, vooral niet met het oog op de klimaatopgave en de leefomgeving. Het Rijk en de provincies zijn trekkers van de initiatiefprojecten, terwijl de regio en gemeenten aan zet zijn voor ondersteunende projecten.

“Het resultaat zal op korte termijn niet meteen zichtbaar zijn”, vertelt Franko van Lankvelt, wethouder in Maashorst en bestuurlijk trekker namens de regio. “Wel gaan met name de vier ‘initiatief project clusters’ de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in onze regio op termijn versterken. Ik hoop dat de A50-gemeenten na de verkiezingen in de nieuwe coalitieakkoorden voorrang blijven geven aan deze aanpak en aan de slag gaan met de ondersteunende projecten.”

Mobiliteitstransitie

Inmiddels is bekend dat voor veel woon-werkverkeer in deze verkeerscorridor korte afstanden worden afgelegd. Daarom het plan om te investeren in snelfietsroutes en om mensen met sneller OV tot andere mobiliteitskeuzes te verleiden. “Als we met z’n allen zeggen dat het beter moet, dan kan iedereen daar een aandeel aan leveren”, aldus wethouder Van Lankvelt. “Maar ook een robuuste infrastructuur is van groot economisch belang voor onze bedrijven. Daarom trekken we zoveel mogelijk breed op in de regio. ”

RNOB, een samenwerkingsverband van elf Noordoost-Brabantse gemeenten en twee waterschappen, ondersteunt gemeenten om tot de juiste invulling van concrete projecten te komen. “Met de vele opgaven die er liggen zullen we creatief en efficiënt met onze mensen en middelen moeten omgaan”, aldus Rian Snijder, Regisseur Mobiliteit bij de RNOB. “Mobiliteitsprojecten vragen vanwege de afstemming, inbedding, investering en procedures vaak de nodige tijd. In de komende jaren vindt verdere uitwerking van de initiatief- en ondersteuningsprojecten plaats. Met hopelijk mooie resultaten in het verschiet.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

2 reacties op “Mobiliteitsaanpak A50 moet mobiliteitstransitie ‘flinke duw geven’”

Pat Rick|03.02.22|10:31

Men zou dit sneller moeten verbreden, zoals bij de A1. Extra rijstroken kunnen grotendeels in de middenberm, waar een ruimtereservering is. En kan dan ook de viaducten/kunstwerken vervangen, want die zijn dan meer dan 50 jaar oud.

Het moet frustrerend zijn voor de mensen die dagelijks in de file staan om te weten dat Rijkswaterstaat zo de boot afhoudt en geen gevoel van urgentie kent.

Pat Rick|03.02.22|10:21

Vooral het stuk tussen Paalgraven en Ewijk is erg druk en heeft verbreding nodig. Er is genoeg ruimte (behalve op de Maasbrug, waar men de vluchtstrook kan opofferen, en een stuk ventweg), en men moet gewoon de asfaltmachine aanzetten. Het eigenlijke probleem is Rijkswaterstaat, die onnodig moeilijk doet en verzandt in procedures (zoals stikstof) en interne politiek. https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/extra-rijstrook-tegen-files-op-de-a50-lijkt-simpel-maar-is-het-niet~a14b0c34/

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.