Werkzaamheden Zuid-Holland
Zuid-Holland Bereikbaar

Verkeersoverlast verminderen door inzicht in programmering werkzaamheden

Werkzaamheden in 2024 op basis van data. Foto: Zuid-Holland Bereikbaar

Zuid-Holland Bereikbaar werkt intensief samen met infrabeheerders in Zuid-Holland omdat de bereikbaarheid van Zuid-Holland onder druk staat. Met onder andere RegioRegie proberen beide partijen Zuid-Holland bereikbaar en leefbaar te houden. Met RegioRegie worden bijvoorbeeld evenementen en werkzaamheden op elkaar afgestemd, zodat er zo weinig mogelijk hinder optreedt voor de weggebruiker.

Elk jaar wordt door Zuid Holland Bereikbaar de Meerjarenplanning en – analyse (MJPA) gemaakt. Begin juli is de nieuwste MJPA opgeleverd. De MJPA 2024 geeft inzicht in de opgave van geplande hinder provincie breed, per deelgebied én geeft inzicht in de gesignaleerde raakvlakken. Dit geldt niet alleen voor 2024 maar er wordt ook een aantal jaren verder vooruit gekeken. De MJPA is een product van en voor alle infrabeheerders in de provincie.

Voorbereiding

De voorbereiding voor het maken van de MJPA begon al eind januari. Team RegioRegie heeft toen alle infrabeheerders in de provincie gevraagd om hun planningen voor 2024 t/m 2028 in te voeren en te actualiseren in de meldsystemen. Indien beschikbaar zijn ook planningen van na 2028 ingevoerd. Het is de wens de planningen tot 10 jaar vooruit in beeld te hebben in de toekomst. Dit jaar heeft ook ProRail haar planning 2024 gedeeld en is deze opgenomen in het jaaroverzicht 2024.

Met deze planningen is het team RegioRegie aan de slag gegaan om inzichtelijke overzichten van de overlappende werkzaamheden te maken en bijpassend kaartmateriaal. Met behulp van de planningen en inzet van de infrabeheerders is de MJPA tot stand gekomen.

Deelgebieden en bouwopgave

Nieuw aan deze versie van het MJPA is dat per deelgebied van Zuid Holland Bereikbaar inzicht is gegeven in de geplande werkzaamheden. Het gaat hierbij om de gebieden Drechtsteden en omgeving, Rotterdam en omgeving, Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven, Haaglanden en Midden-Holland & Holland Rijnland. Daarnaast is een eerste stap gezet om ook de (woning)bouwopgaven worden inzichtelijk te krijgen met de daarbij eventueel optredende hinder.

Afstemming bij raakvlakken

Door werkzaamheden én evenementen in een vroeg stadium inzichtelijk en zo concreet mogelijk te maken kan team RegioRegie overzicht bieden en eventuele raakvlakken constateren. Daar waar raakvlakken optreden wordt door de infrabeheerders gezocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden te verschuiven in de tijd of slim te combineren.

Nadat de werkzaamheden zo optimaal mogelijk zijn afgestemd, kan voor de hinder die resteert eventueel communicatie, mobiliteitsmanagement of aanvullend verkeersmanagement ingezet worden.
Op deze manier geeft ZHB samen met de infrabeheerders gehoor aan het gezamenlijke doel om de hinder op de weg te minimaliseren en om de provincie Zuid-Holland bereikbaar te houden.

Lees ook:

Auteur: Sander van vliet

1 reactie op “Verkeersoverlast verminderen door inzicht in programmering werkzaamheden”

Cornelius Koelewijn|08.09.22|10:47

“De bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk”. Dat verbaast me niets. De provincie ZH kan beter eens wat meer geld steken in de verbetering van het openbaar vervoer. Het rechtse bewind (vooral VVD) heeft de afgelopen jaren het ov bijna wegbezuinigd. Hier en daar een zogeheten hov-bus en voor de rest kaalslag. En dat voor een Randstad die zich wil meten met de grote metropolen op deze planeet…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verkeersoverlast verminderen door inzicht in programmering werkzaamheden - VerkeersNet
Werkzaamheden Zuid-Holland
Zuid-Holland Bereikbaar

Verkeersoverlast verminderen door inzicht in programmering werkzaamheden

Werkzaamheden in 2024 op basis van data. Foto: Zuid-Holland Bereikbaar

Zuid-Holland Bereikbaar werkt intensief samen met infrabeheerders in Zuid-Holland omdat de bereikbaarheid van Zuid-Holland onder druk staat. Met onder andere RegioRegie proberen beide partijen Zuid-Holland bereikbaar en leefbaar te houden. Met RegioRegie worden bijvoorbeeld evenementen en werkzaamheden op elkaar afgestemd, zodat er zo weinig mogelijk hinder optreedt voor de weggebruiker.

Elk jaar wordt door Zuid Holland Bereikbaar de Meerjarenplanning en – analyse (MJPA) gemaakt. Begin juli is de nieuwste MJPA opgeleverd. De MJPA 2024 geeft inzicht in de opgave van geplande hinder provincie breed, per deelgebied én geeft inzicht in de gesignaleerde raakvlakken. Dit geldt niet alleen voor 2024 maar er wordt ook een aantal jaren verder vooruit gekeken. De MJPA is een product van en voor alle infrabeheerders in de provincie.

Voorbereiding

De voorbereiding voor het maken van de MJPA begon al eind januari. Team RegioRegie heeft toen alle infrabeheerders in de provincie gevraagd om hun planningen voor 2024 t/m 2028 in te voeren en te actualiseren in de meldsystemen. Indien beschikbaar zijn ook planningen van na 2028 ingevoerd. Het is de wens de planningen tot 10 jaar vooruit in beeld te hebben in de toekomst. Dit jaar heeft ook ProRail haar planning 2024 gedeeld en is deze opgenomen in het jaaroverzicht 2024.

Met deze planningen is het team RegioRegie aan de slag gegaan om inzichtelijke overzichten van de overlappende werkzaamheden te maken en bijpassend kaartmateriaal. Met behulp van de planningen en inzet van de infrabeheerders is de MJPA tot stand gekomen.

Deelgebieden en bouwopgave

Nieuw aan deze versie van het MJPA is dat per deelgebied van Zuid Holland Bereikbaar inzicht is gegeven in de geplande werkzaamheden. Het gaat hierbij om de gebieden Drechtsteden en omgeving, Rotterdam en omgeving, Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven, Haaglanden en Midden-Holland & Holland Rijnland. Daarnaast is een eerste stap gezet om ook de (woning)bouwopgaven worden inzichtelijk te krijgen met de daarbij eventueel optredende hinder.

Afstemming bij raakvlakken

Door werkzaamheden én evenementen in een vroeg stadium inzichtelijk en zo concreet mogelijk te maken kan team RegioRegie overzicht bieden en eventuele raakvlakken constateren. Daar waar raakvlakken optreden wordt door de infrabeheerders gezocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden te verschuiven in de tijd of slim te combineren.

Nadat de werkzaamheden zo optimaal mogelijk zijn afgestemd, kan voor de hinder die resteert eventueel communicatie, mobiliteitsmanagement of aanvullend verkeersmanagement ingezet worden.
Op deze manier geeft ZHB samen met de infrabeheerders gehoor aan het gezamenlijke doel om de hinder op de weg te minimaliseren en om de provincie Zuid-Holland bereikbaar te houden.

Lees ook:

Auteur: Sander van vliet

1 reactie op “Verkeersoverlast verminderen door inzicht in programmering werkzaamheden”

Cornelius Koelewijn|08.09.22|10:47

“De bereikbaarheid van Zuid-Holland staat onder druk”. Dat verbaast me niets. De provincie ZH kan beter eens wat meer geld steken in de verbetering van het openbaar vervoer. Het rechtse bewind (vooral VVD) heeft de afgelopen jaren het ov bijna wegbezuinigd. Hier en daar een zogeheten hov-bus en voor de rest kaalslag. En dat voor een Randstad die zich wil meten met de grote metropolen op deze planeet…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.