Fiscale faciliteiten voor mobiliteit

Thuiswerken wordt gestimuleerd door een fiscaal aantrekkelijke woon-werkverkeer regeling. Ook zal er een hogere belastingvrije verhuisvergoeding komen. Verder worden leaserijders aangemoedigd ook het OV gebruiken.
Met deze maatregelen schept het kabinet randvoorwaarden voor reële alternatieven voor het huidige reisgedrag van veel mensen. Daarnaast stimuleert het afspraken tussen werkgevers en -nemers om afspraken te maken die de bereikbaarheid kunnen verbeteren. Mobiliteitsmanagement is ook van belang voor het verminderen van de milieubelasting door het autoverkeer. Het gebruik van alternatieve vervoerswijzen zal naar verwachting leiden tot een daling van de CO2-uitstoot en het afnemen van de emissies van luchtverontreinigende stoffen. 

Met deze voorstellen reageert het kabinet op de adviezen van de Taskforce De Waal. Deze taskforce is in december 2007 door minister Eurlings ingesteld om concrete voorstellen te doen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Als onderdeel van de werkzaamheden hebben in zes voorbeeldregio’s werkgevers, -nemers en overheden zich gecommitteerd aan bereikbaarheidsdoelstellingen. Als de voorstellen van de Taskforce en de regio’s voldoende navolging krijgen is een ministeriële regeling onder de Wet milieubeheer niet meer nodig. De Taskforce zal zich hiervoor blijven inzetten. Om resultaten te stimuleren heeft het kabinet naast de eerdere toezegging van 112 miljoen euro, nog eens 40 miljoen euro toegezegd in de MobiliteitsAanpak die vandaag is gepresenteerd.

Telewerken wordt gestimuleerd door een mobiliteitsbudget fiscaal aantrekkelijker te maken. Daardoor wordt thuiswerken met behoud van de vaste reiskostenvergoeding op meerdere dagen mogelijk. In het kader van dit mobiliteitsbudget zullen leaserijders die bijtelling betalen niet langer extra belast worden voor de OV kaart die zij van hun werkgever ontvangen. Verder worden in de toekomst parkeerkosten op een P+R terrein onbelast vergoed om zo overstappen op een andere modaliteit te stimuleren. Ten slotte wordt het voor mensen die meer dan 25 km van hun werk wonen aantrekkelijker om dichterbij te gaan wonen.

Het mobiliteitsvraagstuk wordt door het kabinet van meerdere kanten aangepakt. Door sneller tot besluiten over infrastructuur te komen worden er op kortere termijn wegprojecten opgeleverd. Daarnaast presenteert minister Eurlings in zijn MobiliteitsAanpak een groot investeringspakket om de de grootste knelpunten in Nederland aan te pakken. Mobiliteitsmanagement speelt daarin een belangrijke rol. Het biedt reizigers een reëel alternatief en vergroot daarmee de keuzemogelijkheid. Niet langer wordt ingezet op één modaliteit en reismoment, maar juist bewuste keuzes worden gestimuleerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.