Telewerkers gaan verder weg wonen

In 2009 deed 19% van alle werknemers aan telewerken. Dat is bijna 3 keer zoveel als in 2003. Cijfers van het CBS laten echter zien dat de toename van het aantal telewerkers stagneert. Uit onderzoek blijkt dat 45% van alle werknemers zou kunnen telewerken. Dat heeft ook een keerzijde. Telewerkers gaan verder weg wonen, en dat kan juist leiden tot extra files.

De afgelopen jaren daalde het aantal woon-werkritten. De groei van telewerken zou hiervan de oorzaak kunnen zijn, zo veronderstelt KpVV die op het KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit (http://kpvvdashboard-2.blogspot.com/ ) inzicht geeft in recente ontwikkelingen op dit terrein.

De woon-werkafstand groeide echter sneller. Mede daardoor nam de congestie toe. De toename van de woon-werkafstand is deels te verklaren uit het fenomeen telewerken. Dat bleek onder meer uit onderzoek in de regio Arnhem-Nijmegen. In de Monitor Mobiliteitsmanagement van die regio wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat mensen die meer zijn gaan thuiswerken, telewerken een toename laten zien zien van de autokilometers van 2,1% omdat ze verder weg zijn gaan wonen. Wel reizen ze minder in de spits.

Toch heeft het Nieuwe Werken de potentie om files terug te dringen, meent KpVV. Telewerken moet dan zo’n omvang krijgen, dat het tegenwicht biedt tegen de langere woon-werkritten. Als werkgevers telewerken aanbieden en tegelijkertijd het openbaar vervoer promoten, dan snijdt het mes volgens KpVV aan twee kanten. Werknemers kunnen hun (trein)reis gebruiken als werktijd. Én telewerken draagt echt bij aan minder congestie.

In 2009 waren er volgens definitie van het CBS ongeveer 1,4 miljoen telewerkers wat neerkomt op bijna 20% van het totaal aantal werkzame personen. Geschat wordt dat in totaal ongeveer 3,1 miljoen van de werknemers zouden kunnen telewerken (Blauw, 2010).

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.