Variabele autoverzekering kan files fors verminderen

Dynamisch verkeersmanagement, fiscale maatregelen, variabele autoverzekeringspremies en een flinke accijnsverhoging. Die maatregelen leveren de grootste bijdrage aan het verminderen van de files.

Dat blijkt uit het rapport Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Elk van deze maatregelen zorgt ervoor dat de congestie tussen de 10 en 15% afneemt.
Naast een netwerkbrede inzet van bestaande DVM-instrumenten levert afschaffen van de fiscale vrijstelling woon-werk- en zakelijk verkeer veel op, evenals een accijnsverhoging met 25% onder verlaging van de vaste lasten.
Dynamiseren autoverzekeringspremies staat ook in de top 4 van meest effectieve maatregelen. De automobilist betaalt nu meestal een vast bedrag per jaar voor de autoverzekering. Dit systeem geeft geen prikkels om bewust over het reis- en rijgedrag na te denken. Pay As You Drive (PAYD) is een alternatief systeem dat de mogelijkheid biedt om de verzekeringspremie per gereden kilometer te betalen. Dit is een stimulans om minder te gaan rijden. Op dit ogenblik loopt er een onderzoek dat laat zien dat deelnemers aan een praktijkproef hun rijgedrag daadwerkelijk aanpassen.
Aansluitend op deze top 4 zijn er nog 4 maatregelen die tot een reductie van 5% tot 10% van de congestie leiden:
– uitbreiding betaald parkeren;
– verruiming van de fiscale vergoeding voor telewerken, carpoolen en gebruik van openbaar vervoer en fiets;
– brede uitrol van lokale maatregelen dynamisch verkeersmanagement;
– stimuleren navigatie-apparatuur met reistijdinformatie.
Tenslotte somt het rapport 31 maatregelen op die minder dan 5% bijdragen aan congestiereductie. Het overgrote deel van deze maatregelen ligt op de terreinen goederenvervoer en logistiek, openbaar vervoer, ketens en knopen, ruimtelijke ordening, reisinformatie en mobiliteitsmanagement.

Als alleen wordt gekeken naar de kosten voor de overheid, rolt er een wat ander lijstje uit de bus: het afschaffen van de fiscale vrijstelling voor het woon-werken zakelijk verkeer, de accijnsverhoging met gelijktijdige verlaging van vaste lasten en de uitbreiding van betaald parkeren zijn het meest kosteneffectief.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Variabele autoverzekering kan files fors verminderen - VerkeersNet

Variabele autoverzekering kan files fors verminderen

Dynamisch verkeersmanagement, fiscale maatregelen, variabele autoverzekeringspremies en een flinke accijnsverhoging. Die maatregelen leveren de grootste bijdrage aan het verminderen van de files.

Dat blijkt uit het rapport Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Elk van deze maatregelen zorgt ervoor dat de congestie tussen de 10 en 15% afneemt.
Naast een netwerkbrede inzet van bestaande DVM-instrumenten levert afschaffen van de fiscale vrijstelling woon-werk- en zakelijk verkeer veel op, evenals een accijnsverhoging met 25% onder verlaging van de vaste lasten.
Dynamiseren autoverzekeringspremies staat ook in de top 4 van meest effectieve maatregelen. De automobilist betaalt nu meestal een vast bedrag per jaar voor de autoverzekering. Dit systeem geeft geen prikkels om bewust over het reis- en rijgedrag na te denken. Pay As You Drive (PAYD) is een alternatief systeem dat de mogelijkheid biedt om de verzekeringspremie per gereden kilometer te betalen. Dit is een stimulans om minder te gaan rijden. Op dit ogenblik loopt er een onderzoek dat laat zien dat deelnemers aan een praktijkproef hun rijgedrag daadwerkelijk aanpassen.
Aansluitend op deze top 4 zijn er nog 4 maatregelen die tot een reductie van 5% tot 10% van de congestie leiden:
– uitbreiding betaald parkeren;
– verruiming van de fiscale vergoeding voor telewerken, carpoolen en gebruik van openbaar vervoer en fiets;
– brede uitrol van lokale maatregelen dynamisch verkeersmanagement;
– stimuleren navigatie-apparatuur met reistijdinformatie.
Tenslotte somt het rapport 31 maatregelen op die minder dan 5% bijdragen aan congestiereductie. Het overgrote deel van deze maatregelen ligt op de terreinen goederenvervoer en logistiek, openbaar vervoer, ketens en knopen, ruimtelijke ordening, reisinformatie en mobiliteitsmanagement.

Als alleen wordt gekeken naar de kosten voor de overheid, rolt er een wat ander lijstje uit de bus: het afschaffen van de fiscale vrijstelling voor het woon-werken zakelijk verkeer, de accijnsverhoging met gelijktijdige verlaging van vaste lasten en de uitbreiding van betaald parkeren zijn het meest kosteneffectief.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.