Nog veel potentie voor de deelauto

Autodelen is in opmars in de provincie Utrecht. Tussen 2006 en 2011 is het aantal deelauto’s  van professionele autodeelorganisaties jaarlijks met 30-50% gegroeid. Naar schatting maken zo’n 3000 huishoudens er nu gebruik van. Maar dat aantal kan nog sterk groeien. Bijna 2% van alle huishoudens in de provincie overweegt serieus een auto weg te doen om te gaan autodelen.

Bureau SmartAgent deed in opdracht van Utrecht onderzoek naar het gebruik en het mogelijke gebruik van de deelauto. Op dit ogenblik doet 0,5% van 1040 ondervraagde inwoners aan autodelen via een organisatie. Een veel groter deel (3,6%) geeft aan particulier een auto te delen, met vrienden of bekenden.
De huidige deelautogebruikers geven aan anders met hun mobiliteit te om te gaan sinds zij zijn gaan autodelen. Het gebruik van de privé- of leaseauto is met 40% gedaald en meer dan 1/3 heeft zelfs de eigen auto weggedaan. Aanvullend op de deelauto is het gebruik van het OV gestegen. Hiertegenover zegt een kwart van de deelautogebruikers die voorheen geen eigen auto het OV minder te gebruiken sinds ze autodelen. Bij autodelers die wel een auto hebben, gaat autodelen minder ten koste van het OV en veel meer ten koste van het gebruik van een eigen auto.
Het huidige potentieel voor autodelen is volgens SmartAgent zo’n 8% van de ondervraagden. Zij geven aan autodelen nu al aantrekkelijk te vinden. 2% acht het waarschijnlijk dat men binnen een jaar gaat autodelen. Het maximale potentieel voor het gebruik van deelauto’s is nog beduidend groter dan 8%, aldus Smart Agent. Een kwart van de ondervraagden wijst autodelen niet af.

Onder de Utrechtse bevolking zijn vijf mobiliteitssegmenten te onderscheiden, aldus SmartAgent, groepen met hun eigen kijk op het leven in het algemeen, op autorijden en op autodelen

• Praktische automobilisten (29%): sociale, spontane mensen die autodelen een sympathiek idee vinden, maar het nog niet echt zien als een alternatief voor de eigen auto.
• Vanzelfsprekende automobilisten (21%): rustige, traditionele mensen die erg gehecht zijn aan de eigen auto. Deze groep is het minst geneigd tot autodelen.
• Rationele Automobilisten (19%): introverte, rationele mensen die erg weinig met de auto hebben, maar niet goed zien hoe ze zonder kunnen. Men zou er liever minder gebruik van maken. Men is nog niet erg geneigd om te gaan autodelen.
• Autoliefhebbers (17%): ambitieuze, individualistische mensen die houden van auto’s en autorijden; de auto hoort bij hun identiteit, Autodelen heeft voor deze groep nog een imagoprobleem; het past niet bij wat ze willen uitstralen.
• Post-automobilisten (14%): progressieve, maatschappelijk betrokken mensen die niet erg hechten aan bezit, dus ook niet aan auto’s. Deze groep is het meest geneigd om aan autodelen te doen.

De onderzoekers bevelen aan in de communicatie over deelauto rekening te houden met de verschillende doelgroepen door op aansprekende argumenten in te spelen. Communiceer bijvoorbeeld wat autodelen is (het is geen carpoolen en het kan geheel individueel als je dat wilt). Communiceer ook over de praktische kanten: dat deelauto’s meestal klaarstaan, waar ze te vinden zijn en dat ze kort tevoren te reserveren zijn. En zet autodelen in de markt als praktisch, goedkoop en zorgeloos, niet als groen: milieu is bijzaak voor het grote publiek .

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nog veel potentie voor de deelauto - VerkeersNet

Nog veel potentie voor de deelauto

Autodelen is in opmars in de provincie Utrecht. Tussen 2006 en 2011 is het aantal deelauto’s  van professionele autodeelorganisaties jaarlijks met 30-50% gegroeid. Naar schatting maken zo’n 3000 huishoudens er nu gebruik van. Maar dat aantal kan nog sterk groeien. Bijna 2% van alle huishoudens in de provincie overweegt serieus een auto weg te doen om te gaan autodelen.

Bureau SmartAgent deed in opdracht van Utrecht onderzoek naar het gebruik en het mogelijke gebruik van de deelauto. Op dit ogenblik doet 0,5% van 1040 ondervraagde inwoners aan autodelen via een organisatie. Een veel groter deel (3,6%) geeft aan particulier een auto te delen, met vrienden of bekenden.
De huidige deelautogebruikers geven aan anders met hun mobiliteit te om te gaan sinds zij zijn gaan autodelen. Het gebruik van de privé- of leaseauto is met 40% gedaald en meer dan 1/3 heeft zelfs de eigen auto weggedaan. Aanvullend op de deelauto is het gebruik van het OV gestegen. Hiertegenover zegt een kwart van de deelautogebruikers die voorheen geen eigen auto het OV minder te gebruiken sinds ze autodelen. Bij autodelers die wel een auto hebben, gaat autodelen minder ten koste van het OV en veel meer ten koste van het gebruik van een eigen auto.
Het huidige potentieel voor autodelen is volgens SmartAgent zo’n 8% van de ondervraagden. Zij geven aan autodelen nu al aantrekkelijk te vinden. 2% acht het waarschijnlijk dat men binnen een jaar gaat autodelen. Het maximale potentieel voor het gebruik van deelauto’s is nog beduidend groter dan 8%, aldus Smart Agent. Een kwart van de ondervraagden wijst autodelen niet af.

Onder de Utrechtse bevolking zijn vijf mobiliteitssegmenten te onderscheiden, aldus SmartAgent, groepen met hun eigen kijk op het leven in het algemeen, op autorijden en op autodelen

• Praktische automobilisten (29%): sociale, spontane mensen die autodelen een sympathiek idee vinden, maar het nog niet echt zien als een alternatief voor de eigen auto.
• Vanzelfsprekende automobilisten (21%): rustige, traditionele mensen die erg gehecht zijn aan de eigen auto. Deze groep is het minst geneigd tot autodelen.
• Rationele Automobilisten (19%): introverte, rationele mensen die erg weinig met de auto hebben, maar niet goed zien hoe ze zonder kunnen. Men zou er liever minder gebruik van maken. Men is nog niet erg geneigd om te gaan autodelen.
• Autoliefhebbers (17%): ambitieuze, individualistische mensen die houden van auto’s en autorijden; de auto hoort bij hun identiteit, Autodelen heeft voor deze groep nog een imagoprobleem; het past niet bij wat ze willen uitstralen.
• Post-automobilisten (14%): progressieve, maatschappelijk betrokken mensen die niet erg hechten aan bezit, dus ook niet aan auto’s. Deze groep is het meest geneigd om aan autodelen te doen.

De onderzoekers bevelen aan in de communicatie over deelauto rekening te houden met de verschillende doelgroepen door op aansprekende argumenten in te spelen. Communiceer bijvoorbeeld wat autodelen is (het is geen carpoolen en het kan geheel individueel als je dat wilt). Communiceer ook over de praktische kanten: dat deelauto’s meestal klaarstaan, waar ze te vinden zijn en dat ze kort tevoren te reserveren zijn. En zet autodelen in de markt als praktisch, goedkoop en zorgeloos, niet als groen: milieu is bijzaak voor het grote publiek .

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.