MKB Voucherregeling: nog geen meetbaar effect op verplaatsingsgedrag

Over het effect van de MKB Voucherregeling op het gedrag van werknemers valt nog niets te zeggen. In totaal zijn tot nu toe circa 900 maatregelen geïmplementeerd. In ieder geval heeft het MKB Voucherprogramma een positieve invloed op de bewustwording van MKB bedrijven over de mogelijkheden van Mobiliteitsmanagement, zo wordt gesteld in de evaluatie van de regeling door bureau MuConsult.

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kunnen sinds 1 juli 2010 gratis advies aanvragen voor mobiliteitsmanagement. Als de scan aanleiding geeft om maatregelen te treffen, kan ook subsidie worden gevraagd voor de kosten van een adviseur die helpt bij het uitwerken en invoeren hiervan. In het begin was er weinig interesse, maar in 2011 groeide de belangstelling. De trage start en het feit dat implementatie van maatregelen gemiddeld zo’n 12 maanden duurt, is volgens het evaluatierapport reden dat er nog geen concrete resultaten te melden zijn over het effect op het verplaatsingsgedrag. Wel verwachten de opstellers dat dit effect zich het komende jaar gaat manifesteren.
De tot nu toe ingevoerde 900 maatregelen hebben naar schatting invloed op 36.000 werknemers. Vooral maatregelen op het gebied van het stimuleren van (e)fietsen, slim werken en zuinigere auto’s en autogebruik zijn populair. OV maatregelen zijn minder vaak ingevoerd.

Het MKB Voucherprogramma heeft van juli 2010 tot en met oktober 2011 geleid tot de uitvoering van mobiliteitsscans bij 905 MKB-bedrijven met in totaal 64.000 werknemers. Momenteel is circa 50% van de ingezette kleine vouchertrajecten afgerond. Verder zijn er 14 grote vouchers afgerond. In totaal is 8 miljoen beschikbaar aan subsidiemiddelen. Met de aanvragen is tot en met oktober 2011 een bedrag van 2,5 miljoen gemoeid.

 

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.