Ketenmobiliteit projecten houden stand

Uit een evaluatie het programma Ketenmobiliteit blijkt dat een op de drie gestarte projecten van toen nog steeds bestaat. Vooral de fietsprojecten gaan verder en redden het nu zonder subsidie. Daarbij zijn het de praktijkexperimenten die het meeste succes hebben. Van de haalbaarheidsstudies redt maar 10 procent het verder zelfstandig.

Tussen 1999 en 2002 opereerde het programma Ketenmobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat al onder de hoede van SenterNovem. Het was de voorloper van het huidige programma MobiliteitsManagement. In opdracht van SenterNovem heeft bureau Mobycon de projecten uit dit programma geëvalueerd. Ketenmobiliteit blijkt succesvol te zijn geweest. Een derde van de projecten uit het programma bestaat nog steeds. Wel blijken het vooral de grotere projecten te zijn, die meer kans op slagen hebben. Van de projecten die meer dan 250.000 euro subsidie kregen, heeft meer dan de helft een succesvol vervolg.

Uit de evaluatie bleek ook dat de meeste projecten vanuit commerciële organisaties komen. Een derde hiervan kreeg ook weer een succesvol zelfstandig vervolg. Veel van deze organisaties werken echter in opdracht van de overheid. 23 procent van de projecten kwam direct van overheidsinstanties. Wat opvalt is dat veel projecten aan kennisoverdracht hebben gedaan. Met name bij de succesvolle projecten is er ook veel vraag naar kennis geweest.

Mobycon raadt SenterNovem aan nog meer kennisuitwisseling te stimuleren. Hier wordt vanuit het programma MobiliteitsManagement de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Verder adviseren zij actiever langetermijneffecten van projecten te gaan meten om zo meer informatie voor de toekomst te hebben. Tevens zou de focus volgens Mobycon meer op de grotere projecten moeten liggen. Deze hebben namelijk meer kans op slagen. Ook blijkt er veel behoefte te zijn aan diverse vormen van OV-reisinformatie. Subsidieaanvragers worden vooral aangeraden vanuit de gebruiker te denken en krijgen als tip mee om van tevoren de risico’s en valkuilen goed in beeld te brengen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.