Introductie variabele km-vergoeding voor woonwerk in regio Haaglanden

Het stadsgewest Haaglanden start de voorbereiding van een nieuwe aanpak van de spitsproblematiek: ‘Slim Reisbudget Haaglanden’. De stimuleringsregeling richt zich op werkgevers in de regio Haaglanden (Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Delft, Westland). ‘Slim Reisbudget Haaglanden’ biedt gunstige fiscale en financiële voorwaarden voor werkgevers om een deel van hun werknemers te stimuleren op een spits-vriendelijke manier naar hun werk te komen.
Slim Reisbudget Haaglanden valt onder de fiscale regeling ‘mobiliteitsprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die biedt werkgevers gunstige fiscale voorwaarden om voor een deel van hun personeel te experimenteren met mobiliteitsbudgetten. Deze budgetten prikkelen werknemers om bewust te kiezen voor gebruik van auto, openbaar vervoer of fiets. De werknemer wordt financieel beloond als hij de auto vaker laat staan of buiten de spits reist. Dit gaat in de vorm van een variabele vergoeding voor het woonwerkverkeer. Naast de financiële beloning is de grote winst voor de werknemer een kortere reistijd. Uit ervaring blijkt volgens Haaglanden dat een dergelijke aanpak leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de spitsproblematiek. Dat is goed voor bereikbaarheid, economie en duurzaamheid van de hele regio Haaglanden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Introductie variabele km-vergoeding voor woonwerk in regio Haaglanden - VerkeersNet

Introductie variabele km-vergoeding voor woonwerk in regio Haaglanden

Het stadsgewest Haaglanden start de voorbereiding van een nieuwe aanpak van de spitsproblematiek: ‘Slim Reisbudget Haaglanden’. De stimuleringsregeling richt zich op werkgevers in de regio Haaglanden (Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Delft, Westland). ‘Slim Reisbudget Haaglanden’ biedt gunstige fiscale en financiële voorwaarden voor werkgevers om een deel van hun werknemers te stimuleren op een spits-vriendelijke manier naar hun werk te komen.
Slim Reisbudget Haaglanden valt onder de fiscale regeling ‘mobiliteitsprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die biedt werkgevers gunstige fiscale voorwaarden om voor een deel van hun personeel te experimenteren met mobiliteitsbudgetten. Deze budgetten prikkelen werknemers om bewust te kiezen voor gebruik van auto, openbaar vervoer of fiets. De werknemer wordt financieel beloond als hij de auto vaker laat staan of buiten de spits reist. Dit gaat in de vorm van een variabele vergoeding voor het woonwerkverkeer. Naast de financiële beloning is de grote winst voor de werknemer een kortere reistijd. Uit ervaring blijkt volgens Haaglanden dat een dergelijke aanpak leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de spitsproblematiek. Dat is goed voor bereikbaarheid, economie en duurzaamheid van de hele regio Haaglanden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.