Auto is nog steeds een statussymbool

statussymboolDe auto is eigenlijk ideaal als statussymbool. Wanneer iemand zijn kostbare kunst in een kluis opbergt, heeft hij weliswaar een rijk bezit, maar zal hij daar geen status aan kunnen ontlenen. Anderen moeten immers wel weten, en kunnen zien, wat je hebt. Een auto is in dat opzicht ideaal. Het staat zeer zichtbaar voor de deur.

De onderzoekers van der Werff, Harms en Berveling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat keken in een studie naar de auto als bron van status en reisplezier. Ze concluderen dat de auto nog steeds een statussymbool is, maar er zijn wel verschillende aanwijzingen dat het statuselement in beweging is.
Voor het onderzoek onderzocht men naar de mate waarin het status-element in (middenklasse) autoadvertenties wordt benadrukt. Autoadvertenties brengen aspecten naar voren waarvan de verkopers verwachten dat deze zaken de potentiële koper over de streep zullen trekken. Wanneer mensen het belangrijk vinden dat een auto status heeft, dan komt dit ongetwijfeld in advertenties aan bod, zo luidde de veronderstelling.
In de advertenties blijken voornamelijk instrumentele aspecten te worden benadrukt, zoals bijvoorbeeld prijs, techniek en veiligheid. Status komt echter ook regelmatig in de advertenties naar voren, gemiddeld in bijna 15% van alle gevallen. De laatste jaren lijkt de aandacht hiervoor zelfs iets toe te nemen.

Aangezien inmiddels vrijwel elk huishouden in het bezit is van een auto, is de auto op zich geen statussymbool meer, aldus de onderzoekers. De aandacht is dan ook verschoven naar bepaalde merken, soorten of categorieën auto’s. Sommige categorieën auto’s voldoen nog wel aan de twee eisen. Ze zijn gewild (want groot, mooi, krachtig en sexy) en schaars (van sommige modellen wordt relatief weinig geproduceerd en ze zijn slechts voor een toplaag in de samenleving betaalbaar).
Overigens is status geen absoluut, maar een relatief begrip. Status is gebonden aan referentiegroepen. Bij de vergelijkingen die mensen maken wordt naar specifieke groepen gekeken. Dat onze Mercedes bijvoorbeeld veel mooier is dan de Lada van iemand in Rusland, is niet zo relevant. We vergelijken ons met Nederlandse collega’s, met buren en familie. Status betekent dus iets in woonbuurten, (sport)clubs, bedrijven en kerken. Wanneer buurman Jones een grote auto voor zijn deur zet, kunnen wij niet
achterblijven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.