SUMO moet effect mobiliteitsmanagement duidelijk maken

Hoeveel mensen zijn geïnteresseerd in een mobiliteitsmaatregel en hoeveel mensen proberen een maatregel daadwerkelijk uit? Dergelijk vragen staan aan de basis van de uit Zweden afkomstige SUMO-methode  om het effect van mobiliteitsmanagement te onderzoeken.

KpVV wil de methode nu in Nederland gaan toepassen. Vaak willen bestuurders weten wat de resultaten van een project zijn. Belangrijker nog: beslissers willen op voorhand inschatten of een maatregel effectief is. De eerste vraag kan met SUMO worden beantwoord. De tweede vraag kan worden beantwoord wanneer zoveel mogelijk partijen op een vergelijkbare manier evalueren, zo hoopt KpVV.

Volgens KPVV biedt SUMO een eenvoudige en heldere manier om projecten te evalueren waarin gedragsverandering centraal staat. KpVV ziet goede mogelijkheden om SUMO geschikt te maken voor gebruik in Nederland. Dat sluit aan bij de wens van EPOMM om SUMO aan te bevelen als evaluatiemethode in de lidstaten van de Europese Unie.

KpVV en EPOMM denken dat met SUMO meer evaluatiestudies beschikbaar komen. Op basis daarvan kunnen betere uitspraken worden gedaan over effectiviteitsvragen als wat was het effect van mobiliteitsmanagement op het bedrijventerrein op de bereikbaarheid en het milieu? In welke mate is de doelgroep bereikt bij de promotie van een P+R-terrein? Wat heeft de fietsstimuleringscampagne opgeleverd?

KpVV heeft al enkele organisaties geïnteresseerd. Rijkswaterstaat gebruikt de methode om mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden te evalueren. Ook de Taskforce Mobiliteitsmanagement gaat uit van SUMO in bij de monitoring van de regionale convenanten. Verder hebben SenterNovem en Transumo belangstelling voor de methode. In Vlaanderen werkt Mobiel 21 aan de introductie van SUMO.
KpVV vraagt ook andere organisatie hun eventuele belangstelling kenbaar te maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.