Jongeren keren zich niet van de auto af

jongereJongeren gebruiken de auto minder. Maar dat heeft niets te maken met een andere levenshouding. Ze kopen er later alsnog een. ‘De generatie Y kiest niet voor autoloos, maar voor auto later.’

Dat blijkt uit een onderzoek van instituut het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Met de ‘Generatie Y’ doelt men op de huidige groep jongvolwassenen in de leeftijd van 18-29 jaar, geboren in de periode 1984-1995, en opgegroeid in een periode van welvaart en economische groei.

In landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië en Japan gebruiken deze jongeren minder vaak de auto. Volgens sommige onderzoekers zou dat te maken met een andere houding ten opzichte van de auto en mobiliteit en ook de opkomst van sociale media zou een rol hebben gespeeld. Liever een smartphone dan auto, zo luidde de verklaring.

Voor Nederland geldt dat in ieder geval niet. De Generatie Y wacht gewoon wat langer met de aanschaf.

Dat jongeren ook in Nederland minder kilometers maken met de auto heeft vooral te maken met gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en veranderingen in de woonomgeving, aldus het onderzoek ‘Niet autoloos, maar auto later’ van KiM.

Zo is het aantal werkende jongvolwassenen afgenomen, terwijl het aantal studenten – die minder autorijden dan werkende jongeren – juist is toegenomen. Daarnaast is het voor jongvolwassenen lastig om in economisch zware tijden een auto te bezitten. Een derde voor de hand liggende verklaring voor de mobiliteitsafname, is dat de arbeidsparticipatie van vrouwen een voorlopig plafond heeft bereikt.

Ook de woonomgeving is van invloed op het automobiliteitsgedrag. Door een toename van het aantal jongvolwassenen in de stedelijke gebieden, in combinatie met de groei van het aantal studenten in de steden, zien we onder jongvolwassenen een verschuiving optreden van de auto naar meer gebruik van de fiets en het (stedelijk) openbaar vervoer.

De onderzoekers denken niet dat het intensieve gebruik van sociale media onder jongeren een rol speelt. Een aanzienlijk deel van de jongvolwassenen geeft aan dat het door sociale media makkelijker wordt om met iemand af te spreken, dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen en dat ze hun vrienden en kennissen vaker zien. Er is dan ook weinig aanleiding om te veronderstellen dat sociale media de behoefte aan fysiek contact doen afnemen.

De belasting van het milieu is voor de meeste jongvolwassenen ook geen reden om de auto te mijden. Wel staan jongeren iets vaker open voor het delen van een auto dan ouderen, maar het autodeelconcept slaat (vooralsnog) alleen aan bij een kleine groep.

Het mobiliteitsgedrag van jongvolwassenen verandert als ze in een andere levensfase terechtkomen. ‘Als we de generatie jongeren die in 1995 respectievelijk 18-24 jaar en 25-29 jaar waren, door de tijd volgen, dan blijkt dat ze de auto meer zijn gaan gebruiken naarmate ze ouder werden. Na het 24ste levensjaar neemt de automobiliteit flink toe en dit blijft vervolgens op een constant niveau’, aldus de onderzoekers van KiM.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.