Verkeerslichten in plaats van rotonde

VRI Gemeente Zeist 1Op het kruispunt van de Driebergseweg – Heideweg – Bunsinglaan is een verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld. De vri won het van een rotonde, vooral omdat de fietser beter af zijn. Voor de automobilisten is een groene golf ingesteld.

De Driebergseweg is een invalsweg van en naar de A12. Een goede doorstroming van het verkeer op deze weg is dus van groot belang. Daarom zijn vanuit beide richtingen signaalgevers aangebracht, die het doorgaande verkeer extra comfort bieden. Vanuit beide richtingen is sprake van pelotonvorming afkomstig van een eerder kruispunt met verkeerslichten. Met extra lussen worden pelotons herkend en is het mogelijk om prioriteit te geven aan het verkeer op de Driebergseweg.

De signaalgever kent een zogenaamd groene golf-symbool waarmee de weggebruikers geïnformeerd worden. Op andere locaties in Nederland wordt het vaak toegepast voor groenverlenging van vrachtverkeer, maar dat is op deze locatie niet het geval. Hier profiteren ook automobilisten van extra groen, aldus een toelichting van DTV Consultants die het project uitvoerde.

‘Het informeren van weggebruikers over het feit dat het verkeerslicht op groen blijft staan geeft een rustiger verkeersbeeld. De doorgaande richtingen blijven, als gevolg van deze signaalgevers, langer op groen. Hierdoor neemt ook het aantal stops en de verliestijden af. De zijrichtingen zullen soms iets langer moeten wachten.’

Uit een eerdere studie bleek dat een rotonde op deze plaats voor een nog betere doorstroming van het verkeer zou zorgen, maar daarbij ging men ervan uit dat fietsers op een rotonde buiten de bebouwde kom geen voorrang hebben en dus de doorstroming niet zouden beïnvloeden.

In die studie werd gesteld dat het oversteken van fietsers vanuit veiligheid voor de fietsers geen probleem zou opleveren. Maar daar is men op terug gekomen omdat er een reële kans was dat het aantal overstekende fietsers zou toenemen.

Ander voordeel van verkeerslichten is dat het omliggende groen nauwelijks aangetast hoefde te worden. Ook een bestemmingsplanprocedure is niet nodig waardoor de vri-oplossing sneller tot stand kon komen dan wanneer er voor een rotonde was gekozen.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeerslichten in plaats van rotonde - VerkeersNet

Verkeerslichten in plaats van rotonde

VRI Gemeente Zeist 1Op het kruispunt van de Driebergseweg – Heideweg – Bunsinglaan is een verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld. De vri won het van een rotonde, vooral omdat de fietser beter af zijn. Voor de automobilisten is een groene golf ingesteld.

De Driebergseweg is een invalsweg van en naar de A12. Een goede doorstroming van het verkeer op deze weg is dus van groot belang. Daarom zijn vanuit beide richtingen signaalgevers aangebracht, die het doorgaande verkeer extra comfort bieden. Vanuit beide richtingen is sprake van pelotonvorming afkomstig van een eerder kruispunt met verkeerslichten. Met extra lussen worden pelotons herkend en is het mogelijk om prioriteit te geven aan het verkeer op de Driebergseweg.

De signaalgever kent een zogenaamd groene golf-symbool waarmee de weggebruikers geïnformeerd worden. Op andere locaties in Nederland wordt het vaak toegepast voor groenverlenging van vrachtverkeer, maar dat is op deze locatie niet het geval. Hier profiteren ook automobilisten van extra groen, aldus een toelichting van DTV Consultants die het project uitvoerde.

‘Het informeren van weggebruikers over het feit dat het verkeerslicht op groen blijft staan geeft een rustiger verkeersbeeld. De doorgaande richtingen blijven, als gevolg van deze signaalgevers, langer op groen. Hierdoor neemt ook het aantal stops en de verliestijden af. De zijrichtingen zullen soms iets langer moeten wachten.’

Uit een eerdere studie bleek dat een rotonde op deze plaats voor een nog betere doorstroming van het verkeer zou zorgen, maar daarbij ging men ervan uit dat fietsers op een rotonde buiten de bebouwde kom geen voorrang hebben en dus de doorstroming niet zouden beïnvloeden.

In die studie werd gesteld dat het oversteken van fietsers vanuit veiligheid voor de fietsers geen probleem zou opleveren. Maar daar is men op terug gekomen omdat er een reële kans was dat het aantal overstekende fietsers zou toenemen.

Ander voordeel van verkeerslichten is dat het omliggende groen nauwelijks aangetast hoefde te worden. Ook een bestemmingsplanprocedure is niet nodig waardoor de vri-oplossing sneller tot stand kon komen dan wanneer er voor een rotonde was gekozen.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.