Iets minder files door ongevallen en pech met vrachtwagens

vrachtwagenVrachtwagens zijn verantwoordelijk voor 1 procent van de files en 3 procent van de filezwaarte. Dat betekent een lichte daling vorig jaar ten opzichte van 2012.

Incidenten met personenauto’s en vrachtwagens worden geregistreerd door de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ongevallen en strandingen (bv. pechgevallen). In 2013 zijn er 2182 ongevallen met vrachtwagens geregistreerd en 4486 strandingen.

Het aantal ongevallen met vrachtwagens is ten op zichte van 2012 gedaald met ca. 8%. Het aantal strandingen is ten op zichte 2012 met 28% gedaald, meldt minister Schultz in antwoord op Kamervragen.

De daling van het aantal gestrande vrachtwagens wordt voornamelijk veroorzaakt door een gewijzigde registratie die gericht is op veiligheid en doorstroming.

In de file-registratie van Rijkswaterstaat wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele files.
Structurele files worden voornamelijk veroorzaakt door woon-werkverkeer en zijn goed voorspelbaar. Incidentele files, worden voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden en incidenten met personenauto’s en vrachtwagens.

Om de ernst van een file uit te drukken wordt het begrip filezwaarte gebruikt (filelengte maal fileduur). In 2013 was 8% van de files incidenteel van aard, hiervan werd ongeveer 1 op de 8 veroorzaakt door vrachtwagens (ca. 1% van alle files). De filezwaarte als gevolg van incidentele files was 19% van het totaal, hiervan werd ongeveer 1/6 deel veroorzaakt door vrachtwagens (ca. 3% van de totale filezwaarte).

Ongevallen met vrachtwagens hebben voor ruim 80 procent een mens gerelateerde oorzaak en voor iets meer dan tien procent een techniek gerelateerde. Voor gestrande vrachtwagens liggen de oorzaken voor ruim 90 % in de techniek zoals banden, motor en aandrijvingsproblemen. De overige oorzaken zijn mens gerelateerd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Iets minder files door ongevallen en pech met vrachtwagens - VerkeersNet

Iets minder files door ongevallen en pech met vrachtwagens

vrachtwagenVrachtwagens zijn verantwoordelijk voor 1 procent van de files en 3 procent van de filezwaarte. Dat betekent een lichte daling vorig jaar ten opzichte van 2012.

Incidenten met personenauto’s en vrachtwagens worden geregistreerd door de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ongevallen en strandingen (bv. pechgevallen). In 2013 zijn er 2182 ongevallen met vrachtwagens geregistreerd en 4486 strandingen.

Het aantal ongevallen met vrachtwagens is ten op zichte van 2012 gedaald met ca. 8%. Het aantal strandingen is ten op zichte 2012 met 28% gedaald, meldt minister Schultz in antwoord op Kamervragen.

De daling van het aantal gestrande vrachtwagens wordt voornamelijk veroorzaakt door een gewijzigde registratie die gericht is op veiligheid en doorstroming.

In de file-registratie van Rijkswaterstaat wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele files.
Structurele files worden voornamelijk veroorzaakt door woon-werkverkeer en zijn goed voorspelbaar. Incidentele files, worden voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden en incidenten met personenauto’s en vrachtwagens.

Om de ernst van een file uit te drukken wordt het begrip filezwaarte gebruikt (filelengte maal fileduur). In 2013 was 8% van de files incidenteel van aard, hiervan werd ongeveer 1 op de 8 veroorzaakt door vrachtwagens (ca. 1% van alle files). De filezwaarte als gevolg van incidentele files was 19% van het totaal, hiervan werd ongeveer 1/6 deel veroorzaakt door vrachtwagens (ca. 3% van de totale filezwaarte).

Ongevallen met vrachtwagens hebben voor ruim 80 procent een mens gerelateerde oorzaak en voor iets meer dan tien procent een techniek gerelateerde. Voor gestrande vrachtwagens liggen de oorzaken voor ruim 90 % in de techniek zoals banden, motor en aandrijvingsproblemen. De overige oorzaken zijn mens gerelateerd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.