Voorrangsplein wint terrein

hilversum2De komende jaren zullen meer voorrangspleinen worden aangelegd. Dat is mede een gevolg van de bijeenkomst van de VERKEERSNETAcademy over dit onderwerp in Hilversum.

Nederland telt inmiddels al zo’n 50 voorrangspleinen. Ze zijn behalve in Hilversum onder meer te vinden in Arnhem, Heerhugowaard, Goes en Den Haag.

hilversum1Een voorrangsplein wijkt af van een rotonde door de vormgeving en door het feit dat verkeer op de hoofdstroom voorrang heeft op de zijtakken. Dat maakt het concept vooral interessant voor situaties waarbij de intensiteit op de hoofdroute hoger ligt dan op de zijtakken.

De meeste verkeersdeelnemers en omwonenden zijn goed te spreken over de voorrangspleinen, aldus Henk Tromp van Move Mobility, die het concept in Nederland introduceerde. Niet alleen is er minder oponthoud en milieuoverlast op kruisingen, ook de brandweer en de bussen van het openbaar vervoer profiteren van de betere doorstroming.

Wel hebben fietsers soms problemen met het voorrangsplein, onder meer omdat ze in tegenstelling tot een rotonde geen voorrang hebben op het plein en omdat ze soms lang moeten wachten bij het oversteken. Doseerlichten op de hoofdbaan kunnen hier behulpzaam zijn, aldus Tromp. Bovendien, zo benadrukte Tromp, moet je anders op dergelijke locaties vaak terugvallen op verkeerslichten of een turborotonde, waar de fietser ook niet blij mee is.

De snelheid van het autoverkeer speelt ook hierbij een rol. Mark Jan Olijve van Roelofs liet zien dat de snelheid op het voorrangsplein zich laat reguleren door de mate van uitbuiging van de hoofdroute. Daarmee hangt ook de vormgeving van het plein samen, waarbij een rechthoekige vorm de voorkeur heeft.

Olijve benadrukte ook dat de herkenbaarheid van het voorrangsplein voor de weggebruiker van belang is. Juist omdat de voorrang anders is geregeld, moet een automobilist zien dat hij geen rotonde nadert, maar een voorrangsplein met de karakteristieken van een gewone kruising.

hilversum3
Veiligheidsscore kruispuntenoplossingen (Bron: SWOV).

Atze Dijkstra van de SWOV deed verslag van een eerste verkenning naar de verkeersveiligheidsaspecten van het voorrangsplein. Bij gebrek aan betrouwbare ongevallencijfers analyseerde hij op basis van het aantal conflictpunten en verkeersintensiteiten bij verschillende verkeersoplossingen waar het voorrangsplein staat. Hij plaatste het voorrangsplein qua veiligheid op nummer 2, na een reguliere rotonde.

Peter Heuven van de gemeente Hilversum schetste een beeld van de 9 voorrangspleinen die Hilversum nu telt. De meeste voldoen goed, bij enkele krap uitgevoerde oplossingen zijn kanttekeningen te plaatsen. Aspecten die hierbij spelen zijn onder andere de routing van fietsers, de opstelruimte van fietsers, het informele voorrangsgedrag en de verkeerscirculatie.

Daarmee is Hilversum een uitstekende leerschool gebleken, vonden ook de tientallen deelnemers aan de bijeenkomst van de VERKEERSNETAcademy. Mede naar aanleiding van de grote belangstelling voor bijeenkomst gaat ook CROW zich nu beraden of het langzamerhand niet tijd wordt om deze kennis in een nieuwe uitgave te bundelen.

Zie ook: www.verkeersnetacademy.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.