verkeersborden

Leeuwarden verwijdert duizend verkeersborden

verkeersbordenDe gemeente Leeuwarden verwijdert de komende periode ongeveer 1000 verkeersborden, dat is iets meer dan 10% van alle borden.

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een van de redenen voor de verwijdering. Het verwijderen van de borden zorgt tevens voor een bezuiniging omdat er minder onderhoud nodig is. Ook gaat het verwijderen van de borden de verrommeling in de openbare ruimte tegen.

Per bord is onder andere gekeken naar de wettelijke noodzaak. Ook is beoordeeld of de verkeerssituatie duidelijk is zonder het bord en is nagegaan of de bebording (nog) correct is. Een deel van de borden wordt bewaard voor nieuwe verkeerssituaties, de rest wordt gerecycled. De planning is dat alle overbodige borden aan het einde van 2016 zijn weggehaald.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Leeuwarden verwijdert duizend verkeersborden - VerkeersNet
verkeersborden

Leeuwarden verwijdert duizend verkeersborden

verkeersbordenDe gemeente Leeuwarden verwijdert de komende periode ongeveer 1000 verkeersborden, dat is iets meer dan 10% van alle borden.

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een van de redenen voor de verwijdering. Het verwijderen van de borden zorgt tevens voor een bezuiniging omdat er minder onderhoud nodig is. Ook gaat het verwijderen van de borden de verrommeling in de openbare ruimte tegen.

Per bord is onder andere gekeken naar de wettelijke noodzaak. Ook is beoordeeld of de verkeerssituatie duidelijk is zonder het bord en is nagegaan of de bebording (nog) correct is. Een deel van de borden wordt bewaard voor nieuwe verkeerssituaties, de rest wordt gerecycled. De planning is dat alle overbodige borden aan het einde van 2016 zijn weggehaald.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.