iCentrale in de praktijk getest

Een aantal publiekprivate partijen uit het programma iCentrale heeft een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekends’.

De live praktijktest laat volgens de initiatiefnemers zien dat door slim integreren en inzet van multidomein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is verkeersmanagement niet meer afhankelijk van de capaciteit op één locatie en één domein.
Daarmee is aangetoond dat gemeenten en provincies eenvoudig 24/7 verkeersmanagement kunnen realiseren tegen geringe kosten op basis van een abonnement (een iDienst).

Tijdens de praktijktest is een incident in de Waterwolftunnel van de provincie Noord-Holland gesimuleerd. De operator in de bediencentrale in Hoofddorp moest daardoor prioriteit geven aan tunnelmanagement en kon hierdoor gelijktijdig geen verkeersmanagement (VM) taken uitvoeren.
Aangezien er tegelijkertijd een groot event in de Metropool Regio Amsterdam plaatsvond, zouden aanzienlijke files optreden voor de weggebruikers in de regio. In deze live testsituatie heeft een (private) bediencentrale in Schiedam de VM-taken opgepakt. De overall netwerkcoördinatie taken werden geleverd door een netwerkcoördinator vanuit een andere (private) bediencentrale in Utrecht.

iDienst voor avond, weekend en piek
De live praktijktest laat zien dat 24/7 verkeersmanagement eenvoudig mogelijk is geworden door domeinen slim te ‘combineren en te integreren’, multidomein-operators in te zetten en (private) bediening op afstand te faciliteren. Gemeenten en provincies hoeven hun centrales niet onnodig te bemensen, maar kunnen in plaats daarvan iDiensten inkopen, zo stellen de betrokken partijen.

Kostenreductie en kwaliteitsverbetering door iDiensten
Publiekprivate deelnemers binnen het programma iCentrale voerden de live praktijktest uit. Vanuit dit programma worden meer geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) ontwikkeld voor het
bedienen en bewaken van domeinen en objecten (bijv. bruggen en sluizen, tunnelbediening, stadstoezicht en parkeerbeheer). Doel van deze iDiensten is reductie van gezamenlijke structurele kosten voor weg- en
stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan weggebruikers en bewoners.

MaaSandMore
Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening,
(weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en – toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Naast provincie Noord-Holland nemen deel vanaf het eerste uur: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht en Flevoland.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.