Nieuwe opzet categorisering wegen

Er komen nieuwe CROW-handboeken over de categorisering van wegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom, en er zal worden ingespeeld op de problematiek van de grijze wegen. De handboeken verschijnen eind 2010.

Dit maakte Roderik Tonen van CROW bekend op de Verkeerstechnische Leergang. In april 1997 is het Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige basis (CROW-publicatie 116) uitgebracht met het predicaat ‘voorlopig’. In de publicatie zijn functionele en operationele eisen beschreven voor stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Deze zijn zowel binnen als buiten de bebouwde kom toepasbaar. Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met de beschreven systematiek en zijn alle wegen verkeerkundig gecategoriseerd.
Sindsdien is de term ‘grijze wegen’ ontstaan: wegen die niet goed in een van de drie categorieën passen. Buiten de bebouwde kom gaat het dan om wegen tussen stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en wegen tussen erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Binnen de bebouwde kom gaat het alleen om wegen die net tussen de categorieën gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg vallen. Andere ontwikkeling die in dit verband relevant zijn, zijn onder meer de Essentiële Herkenbaarheidkenmerken, Duurzaam Veilig en Shared Space.
Al met al is er behoefte aan een gedetailleerdere beschrijving van de categorieën qua functionele en operationele eisen, aldus Tonen. Ook kunnen nu inrichtingseisen worden toegevoegd, omdat hierover nu nieuwe kennis beschikbaar is gekomen.
Omdat de problematiek van het categoriseren binnen de bebouwde kom beduidend anders is dan buiten de bebouwde kom wordt een territoriale splitsing aangebracht.
Er komt een CROW-publicatie verschijnen voor wegen binnen de bebouwde kom en voor wegen buiten de bebouwde kom. Het eerstgenoemde boek zal zich naast de verkeerskundigen ook richten tot de stedenbouwkundige en de inrichter/ontwerper van de openbare ruimte. Het boek voor wegen buiten de bebouwde kom zal zich mede richten op de landschapsarchitecten. Het algemene deel over de functionele eisen zal in beide publicaties hetzelfde zijn evenals de informatie over komgrenzen. De geactualiseerde versie van de categoriseringsmethodiek zal naar verwachting eind 2010 verschijnen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe opzet categorisering wegen - VerkeersNet

Nieuwe opzet categorisering wegen

Er komen nieuwe CROW-handboeken over de categorisering van wegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom, en er zal worden ingespeeld op de problematiek van de grijze wegen. De handboeken verschijnen eind 2010.

Dit maakte Roderik Tonen van CROW bekend op de Verkeerstechnische Leergang. In april 1997 is het Handboek Categorisering wegen op duurzaam veilige basis (CROW-publicatie 116) uitgebracht met het predicaat ‘voorlopig’. In de publicatie zijn functionele en operationele eisen beschreven voor stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Deze zijn zowel binnen als buiten de bebouwde kom toepasbaar. Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met de beschreven systematiek en zijn alle wegen verkeerkundig gecategoriseerd.
Sindsdien is de term ‘grijze wegen’ ontstaan: wegen die niet goed in een van de drie categorieën passen. Buiten de bebouwde kom gaat het dan om wegen tussen stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en wegen tussen erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Binnen de bebouwde kom gaat het alleen om wegen die net tussen de categorieën gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg vallen. Andere ontwikkeling die in dit verband relevant zijn, zijn onder meer de Essentiële Herkenbaarheidkenmerken, Duurzaam Veilig en Shared Space.
Al met al is er behoefte aan een gedetailleerdere beschrijving van de categorieën qua functionele en operationele eisen, aldus Tonen. Ook kunnen nu inrichtingseisen worden toegevoegd, omdat hierover nu nieuwe kennis beschikbaar is gekomen.
Omdat de problematiek van het categoriseren binnen de bebouwde kom beduidend anders is dan buiten de bebouwde kom wordt een territoriale splitsing aangebracht.
Er komt een CROW-publicatie verschijnen voor wegen binnen de bebouwde kom en voor wegen buiten de bebouwde kom. Het eerstgenoemde boek zal zich naast de verkeerskundigen ook richten tot de stedenbouwkundige en de inrichter/ontwerper van de openbare ruimte. Het boek voor wegen buiten de bebouwde kom zal zich mede richten op de landschapsarchitecten. Het algemene deel over de functionele eisen zal in beide publicaties hetzelfde zijn evenals de informatie over komgrenzen. De geactualiseerde versie van de categoriseringsmethodiek zal naar verwachting eind 2010 verschijnen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.